Nora torgs framtid

Användarvillkor 2018-08-18

 • Detta system regleras av bl.a. Dataskyddsförordningen som gäller sedan den 25 maj 2018.
 • Sidan Dataskydd redovisar de viktigaste punkterna i förordningen och hur systemet uppfyller dessa regler.
 • Systemet utvecklas löpande. Aktuella funktioner och hur de hanterar personuppgifter samt användarvillkoren finns här.
 • Efter väsentliga förändringar måste användare göra ny inloggning efter att ha tagit del av den reviderade beskrivningen.
 • Personuppgifter säkerhetskopieras inte regujärt. Däremot har användare alltid möjlighet att kopiera sina egna personuppgifter.
 • Användaren ska ange sitt verkliga namn, inte t.ex. pseudonym.
 • Användaren är skyldig att följa alla relevanta lagar.
 • Systemets samtliga uppgifter är tillgängliga för systemansvarige Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com. Dessutom kan driftsperson vid systemets webbhotell Manufrog har tillgång till uppgifterna. Databasen förvaras i Sverige.
 • Systemet använder cookies för att ge besökare olika rättigheter, analys av hur systemet används och för att minimera risken för intrång och annan skadlig information.
 • Systemets ändamål är att sprida information inom respektive webbs område, se sidan Om.
 • Webben nyttjar tjänsten Google Analytics. I den ingår inte personuppgifter. Se vidare Googles Tack vare data fungerar våra tjänster bättre för dig, varje dag.Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.