Nora torgs framtid

10

Fritextsök:

Fritextsökningen sker i rubriken, ingressen och texten, men inte i tags. Det går inte att söka med tecknet ". Sökningen visar publika texter som visas för alla.

Alla texter, ingress och etiketter

Antal poster: 194 Texter som är tillgängliga för besökare som inte är medlemmar markeras med 1 och de som endast är tillgängliga för inloggade användare är markerad med 2.

RubrikLäsarePublicerad Ändrad
Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

showtags, id=2026SELECT * FROM org_tags WHERE postid=2026 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Garden, Gropen, Skeppet 12, Nora torg,

12019-06-122019-06-12
Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

showtags, id=1966SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1966 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden,

12019-04-122019-08-12
Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

showtags, id=1965SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1965 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12019-03-192019-04-17
Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

showtags, id=1823SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1823 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden, Revision, Test,

12018-11-142018-11-14
Medlemsbrev november 2018

showtags, id=1824SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1824 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Medlemsbrev,

12018-11-142019-04-11
Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

showtags, id=1820SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1820 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden, Danderyd 5, Länsstyrelsen,

12018-11-122018-11-14
Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

showtags, id=1822SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1822 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Bygglov, Byggprocess, Miljö- och stadsbyggnadskontor, Revisorerna,

12018-11-122018-11-13
Täby och Danderyd i fortsatt trafikkrig

Trafiken bör ledas ut på E18 anser Danderyds politiker.

showtags, id=1806SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1806 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Danderyd, Trafiken, Täby,

12018-11-022018-11-08
Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

showtags, id=1790SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1790 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Nora Bo, Nora T,

12018-10-302019-05-18
Projektering av byggen vid Nora torg

Kommunen tar fram ett stort antal sk projekteringspm i samband med byggprojekt och annat.

showtags, id=1789SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1789 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Googling, Projektering,

12018-10-262018-10-26
Danderyds miljöprogram

Kommunens miljöprogram har fem fokusområden. Behovet av god boendemiljö uppmärksammas inte speciellt förutom att bullret ska minskar.

showtags, id=1775SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1775 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Miljö,

12018-10-232018-10-26
Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

showtags, id=1773SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1773 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna,

12018-10-222018-10-22
Medlemsbrev 20180920

Byggprojektet har gått över styr. Nu gäller det att fortsätta dialogen med partierna.

showtags, id=1723SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1723 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Medlemsbrev, Valet,

12018-09-202018-10-23
Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

showtags, id=1774SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1774 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Valet,

12018-09-202018-10-29
Valet gäller höga hus eller småhus

Inför valet sprider vi en affisch om det viktiga val vi i Nora har att göra. Valet står mellan partier som vill bygga höga hus utefter Noragårdsvägen och vid infarten till torget och partier som vill freda villaområdenas karaktär. Fråga var ditt parti står innan du lägger din röst.

showtags, id=1701SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1701 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Affisch, Flygblad, Valet,

12018-09-012018-11-08
Medlemsbrev 29/8

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

showtags, id=1683SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1683 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Medlemsbrev, Myrna Smitt, Politikerenkät, Valet,

12018-08-292018-10-26
Ledande politikers svar på enkäten

Enkäten ger mycket tydligt besked. 35 politiker stöder Noratorgborna. 13 går emot (M och hälften av L). 65% svarade.

showtags, id=1681SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1681 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Enkät,

12018-08-282018-10-26
Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Noraborna bör få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen. Debattartikel i Mitti Danderyd 20180828.

showtags, id=1693SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1693 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Debatt, Hans Iwan Bratt, Mitti Danderyd, Myrna Smitt,

12018-08-282018-10-21
Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt!

M+L går vidare med byggplanerna. Nu kräver vi omedelbart stopp! Och det stöder alla övriga partier.

showtags, id=1680SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1680 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Föreningen Nora Torgs framtid, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Myrna Smitt, Nora torg, Ursäkt, Överklagande,

12018-08-272018-10-26
Miljöprogram

Vad säger kommunens miljöprogram om nya byggen?

showtags, id=1668SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1668 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Kommunfullmäktige, Miljö,

12018-08-222018-10-26
Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får tre val 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna?

showtags, id=1637SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1637 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Enkät, Nora torg,

12018-08-072018-08-28
Danderyds översiktsplan 2006

Den gällande översiktsplanen har många formuleringar som stöder föreningens krav.

showtags, id=1636SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1636 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Från Danderyds kommun, Översiktsplan,

12018-08-022018-10-26
Risk för översvämning vid Nora torg

Blir det mycket regn i framtiden kan villorna på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över.

showtags, id=1608SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1608 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Översvämning,

12018-08-022018-11-08
Medlemsbrev 22/6

Vår viktigaste metod blir att kräva besked från varje enskild politiker och ställa dem som vill bygga högt överallt till svars vid politiska möten och i andra sammanhang. Ingen väljare ska vara oklar över politikernas ståndpunkter.

showtags, id=1577SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1577 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Medlemsbrev,

12018-06-222018-09-02
Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

showtags, id=1578SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1578 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Till Byggnadsnämnden,

12018-06-132018-10-29
Medlemsbrev 21/4

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

showtags, id=1567SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1567 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden, Frivillig medlemsavgift, Medlemsbrev,

12018-04-212018-09-02
Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet

Föreningen Nora Torgs Framtid ser med oro på att kommunens arbete med detaljplanen Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. fortsätter. Vi kräver att detta arbete avbryts nu.

showtags, id=1540SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1540 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Frivillig medlemsavgift, Planprocess, Styrelse, Valet, Årsmöte,

12018-03-222018-10-29
Danderyd statistik

Befolkningsprognoser

showtags, id=1538SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1538 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

RUFS,

12018-03-192018-10-29
Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsberättelse april 2017 till mars 2018. Yttrande över kommunens förslag. Möten med politiker. Och information till medlemmarna t.ex. via webben.

showtags, id=1520SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1520 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Facebook, Medlemsbrev, Planförslag, Politikerkontakter,

12018-03-112018-10-29
Årsmöte den 20 mars

Styrelsen hade 15 möten. 137 medlemmar. Kommunens öppna hus 15 maj 2017. Stort medlemsmöte den 30 maj 2017. Yttrande över kommunens förslag lämnades 20 juni. Ytterligare 77 remissvar lämnades.

showtags, id=1515SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1515 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Föreningen Nora Torgs framtid, Årsmöte,

12018-03-102018-10-29
Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid

Inför Byggnadsnämndens sammanträde kommer M och L ha interna möten och det är där det egentliga beslutet tas. Så det är bråttom. Nu måste vi alla kontakta dem som tar beslutet.

showtags, id=1419SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1419 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden, Liberalerna, Medlemsbrev, Moderaterna, Rolf Rosén, Årsmötet,

12018-02-212018-11-08
Marken vid Nora torg tål inte höga hus

Marken vid Nora torg är olämplig för den typ av hus som kommunen föreslagit. Höga hus med garage under jorden gör att grundvattennivån att sjunker påtagligt. Med sättningar i befintliga hus.

showtags, id=1397SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1397 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Rolf Rosén, Till kommunen,

12018-02-182018-10-26
Om Nora Torg i Danderyds Nyheter

Läs om Nora torg i tidigare nr lokaltidningen. Sökfunktionen hjälper i hög grad.

showtags, id=1401SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1401 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Danderyds Nyheter,

12018-02-182018-10-29
Man ska inte förtäta Danderyd

Han har startat Facebookgrupper mot kommunens byggplaner. Enebybergsbon Lars Avellan menar att Danderyd till mångt och mycket är färdigbyggt.

showtags, id=1393SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1393 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-02-172018-10-29
Tvärvändningen: Alla planer skrotas kring Eneby torg

Kommunstyrelsen fick en skrivelse från fastighetsägarna av östra Eneby torg där man meddelar att man drar sig ur ett planuppdrag.

showtags, id=1383SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1383 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Eneby torg, Enebyberg,

12018-02-142018-11-08
Nora torg

Föreningen Nora torgs framtid bildades som en reaktion på förslag om en kraftig förtätning av bebyggelsen runt torget. Syftet är att försvara områdets unika karaktär och samtidigt utveckla det vidare i enlighet med de boendes önskemål.

showtags, id=1380SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1380 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

FNTF,

12018-02-132018-10-29
Dataskyddsförordningen

showtags, id=1368SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1368 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-02-092018-10-29
Eva Bergman lämnar Liberalerna

Det handlar om hur man hanterat ärendet kring östra Eneby torg, man lyssnar inte på medborgarna, likaså gällande planerna för Nora torg.

showtags, id=1371SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1371 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Danderyds Nyheter, Eva Bergman, Liberalerna,

12018-02-092018-10-29
Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning

Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning - men oppositionen är missnöjd. Att sälja exploateringsmark har under 2016 och 2017 genererat mycket pengar till Sveriges kommuner. Men den kommunen som har gjort störst vinst är Danderyd.

showtags, id=1400SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1400 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Danderyds Nyheter, Exploateringsmark, Markförsäljning, Olle Reichenberg,

12018-01-242018-10-29
Utfrågningen av politiker: Trädgårdsstad eller höga hus?

En mycket stor framgång för alla oss som kämpar för att trädgårdsstaden ska få vara kvar. Stora aulan på Danderyds Gymnasium fylldes till nästan sista plats. Det bör ha rört sig om nära 500 åhörare.

showtags, id=1321SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1321 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-232018-10-29
Till Byggnadsnämnden om Nora torg

Kommunen hantering är helt undermålig och har skapat enorm oro och ilska. Förslaget skadar hela området svårt. Konsekvenser för befintlig bebyggelse skulle bli mycket allvarliga. Förslaget bryter mot flera paragrafer i Plan- och Bygglagen.

showtags, id=1322SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1322 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Hans Iwan Bratt, Myrna Smitt, PBL, Till kommunen,

12018-01-232018-10-26
Villaägarna Danderyd

Förstör inte fungerande villaområden. Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!

showtags, id=1300SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1300 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Anita Enflo, Danderyds Villaägareförening, Nora torg, Östra Eneby Torg ,

12018-01-132018-10-29
Sverigedemokraternas bostadspolitik

"Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. Vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare"

showtags, id=1298SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1298 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Sverigedemokraterna,

12018-01-132018-11-04
"Äntligen kan vi börja bygga!"

"vi i den nya majoriteten har en positiv syn på nya bostäder så att vi äntligen kan börja bygga. 1000 bostäder på fyra år." (2014)

showtags, id=1299SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1299 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-132018-11-04
Blir det ett granskningsförslag?

Det enda rimliga är att Byggnadsnämnden nu avbryter detta helt misslyckade detaljplanearbete och tar upp en diskussion med de boende om utveckling av Nora Torg-området. Men risken finns att Byggnadsnämnden kör på och lägger ett granskningsförslag.

showtags, id=1301SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1301 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Boverket, Byggnadsnämnden, Detaljplan, Granskningsförslag, Länsstyrelsen, Överklagande,

12018-01-132018-11-08
Centerpartiets bostadspolitik

showtags, id=1296SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1296 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-122018-01-13
Miljöpartiets bostadspolitik

showtags, id=1297SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1297 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Bostadspolitik, Från Danderyds kommun, Miljöpartiet, Miljöpartiet,

12018-01-122018-10-24
Moderaternas bostadspolitik

showtags, id=1282SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1282 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-102018-01-13
De politiska partiernas bostadsprogram

showtags, id=1269SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1269 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-042018-01-13
Kristdemokraternas bostadspolitik

showtags, id=1270SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1270 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-042018-01-13
Danderyd mot 2020-talet

showtags, id=1271SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1271 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-042018-01-05
Liberalernas bostadspolitik

showtags, id=1273SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1273 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-042018-01-13
Statlig utredning om detaljplaner

showtags, id=765SELECT * FROM org_tags WHERE postid=765 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12018-01-022018-02-21
Överklagande av detaljplaner i praktiken

showtags, id=1268SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1268 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Detaljplaner, KTH, Överklagande,

12018-01-012018-03-19
Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?

showtags, id=1235SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1235 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-292017-12-29
Behrooz Khoshnood lämnar Nora Livs

- Jag kommer förlora det sociala nätverk som jag skapat här under 23 år. Många är väldigt personliga och berättar allt för mig, det blir som en familj.

showtags, id=1256SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1256 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-292018-11-08
Danderyd måste ha en fungerande planprocess

showtags, id=1260SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1260 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-292018-01-05
Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar

showtags, id=1261SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1261 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-292017-12-29
Förslag till förändring av Danderyds planprocess

showtags, id=1255SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1255 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-282018-01-01
Danderyd i siffror

showtags, id=1254SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1254 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-272017-12-27
Arkitektur

showtags, id=1241SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1241 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-232017-12-23
Julbrev till medlemmarna

showtags, id=1221SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1221 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-12-132017-12-29
Lägesrapport vid årets slut

Det slutliga förslag som kommunen tänker redovisa i januari kommer vara helt nytt. Med tre helt olika förslag så har kommunen berövat de boende rätten till samråd. Vi vill till varje pris förhindra att det byggs 15 meter höga hus mitt i villasamhället.

showtags, id=1220SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1220 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Programförslag,

12017-12-112018-11-07
Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö?

Danderyds politiker har ansvaret för förstörelse av Danderyds villamiljö. Politikernas hantering har skapat stor oro bland villaägarna. Stoppa omvandlingen av Danderyds villatomter till höghusområden!

showtags, id=1167SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1167 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Anita Enflo, Danderyds Villaägareförening, Villaägarna,

12017-11-272018-11-07
Facebookgrupp om kommunens byggande

Erfarenheterna från Östra Enebyberg har lärt oss att vi måste bevaka kommunens byggplaner för att kunna stoppa dåliga planer i tid. Därför har Facebookgruppen Danderyds Framtid Diskussionsgrupp bildats.

showtags, id=1155SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1155 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Danderyds Framtid Diskussionsg, Facebook, Lars Avellán,

12017-11-242018-11-07
Danderyds framtid

showtags, id=1153SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1153 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-11-220000-00-00
Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

Till kommunfullmäktiges ledamöter: Sätt dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

showtags, id=1145SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1145 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Myrna Smitt, Till kommunen,

12017-11-182018-10-26
Skrivelsen till kommunfullmäktige 2017-11-17

showtags, id=1146SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1146 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-11-182017-11-18
Nu börjar kampen på allvar!

Vi tar avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag.

showtags, id=1132SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1132 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Myrna Smitt,

12017-11-142018-11-07
Flyttning av Noragårdsvägen

Vägen skulle hamna helt intill tomterna på Näckrosvägen! Och byggas ovanpå Nora år.

showtags, id=1124SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1124 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Noragårdsvägen, Näckrosvägen, Planbestämmelser, Plankarta,

12017-11-092018-11-07
Om markanvisningar

showtags, id=1079SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1079 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-10-232017-10-23
Extrem byggboom i Danderyd

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Bara några små områden ansåg kommunfullmäktige vara värda att bevara.

showtags, id=1072SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1072 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Bevarandeområden, Detaljplaner, Översiktsplan,

12017-10-192018-11-07
Nu börjar kampen på allvar!

showtags, id=1063SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1063 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-10-182017-11-14
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

79 remissvar. 13 från myndigheter. 7 från boende- och intresseorganisationer. 59 yttranden från oftast 2 eller fler privatpersoner. Här är korta refererat från några av dem.

showtags, id=1029SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1029 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Detaljplan, Remissvar,

12017-10-032018-11-07
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

showtags, id=1258SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1258 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-10-032019-01-13
Vision för Danderyds kommun

showtags, id=1018SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1018 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-10-012017-12-18
13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering

showtags, id=1015SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1015 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-09-302017-09-30
Parkeringsstrategi för Danderyds kommun

showtags, id=1007SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1007 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-09-250000-00-00
Pröva att ta 360-bilder

showtags, id=901SELECT * FROM org_tags WHERE postid=901 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-172017-08-17
Hornet med trädgården

showtags, id=899SELECT * FROM org_tags WHERE postid=899 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-150000-00-00
Vid Klockar Malms väg

showtags, id=900SELECT * FROM org_tags WHERE postid=900 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-152017-08-15
Kvarnparken

showtags, id=890SELECT * FROM org_tags WHERE postid=890 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-142017-08-14
Utställning av bilder av vackra Nora

showtags, id=891SELECT * FROM org_tags WHERE postid=891 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-142017-08-15
Mellan Noragårdsvägen och Näckrosvägen

showtags, id=892SELECT * FROM org_tags WHERE postid=892 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-142017-08-15
Mellan Nora å och Fågelvägen

showtags, id=893SELECT * FROM org_tags WHERE postid=893 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-140000-00-00
Mellan Edsviksvägen och Nora träsk

showtags, id=894SELECT * FROM org_tags WHERE postid=894 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-142017-08-15
Ängen norr om Nora å

showtags, id=895SELECT * FROM org_tags WHERE postid=895 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-140000-00-00
De pampiga träden på Kvarnparksvägen och Noragårdsvägen

showtags, id=896SELECT * FROM org_tags WHERE postid=896 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-140000-00-00
Noragårdsvägen vid Kvarparksbadet

showtags, id=897SELECT * FROM org_tags WHERE postid=897 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-140000-00-00
Nora träsk från Fågelvägen

showtags, id=886SELECT * FROM org_tags WHERE postid=886 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-132017-08-13
Nora torg

showtags, id=887SELECT * FROM org_tags WHERE postid=887 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-132017-08-13
Nora träsk från raststugan

showtags, id=883SELECT * FROM org_tags WHERE postid=883 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-08-122017-08-13
Arkitektupproret

showtags, id=858SELECT * FROM org_tags WHERE postid=858 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-07-300000-00-00
MPs remissvar

showtags, id=796SELECT * FROM org_tags WHERE postid=796 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-07-140000-00-00
Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

showtags, id=748SELECT * FROM org_tags WHERE postid=748 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-07-082017-10-04
Väldigt många remissvar om Nora torg!

showtags, id=669SELECT * FROM org_tags WHERE postid=669 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-232017-06-23
Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Remissvar från Föreningen Nora torgs framtid på planförslag gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl.

showtags, id=660SELECT * FROM org_tags WHERE postid=660 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden, Planförslag, Remissvar, Till kommunen,

12017-06-162018-10-26
Kommunen: Omstart av utvecklingen av Östra Eneby torg

showtags, id=661SELECT * FROM org_tags WHERE postid=661 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Byggnadsnämnden, Östra Eneby torg,

12017-06-162018-11-14
5 dagar kvar - flygblad utdelat 16/6

showtags, id=662SELECT * FROM org_tags WHERE postid=662 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Flygblad,

12017-06-162018-11-07
Efter massiva ilskan – Danderyd slopar 425 lägenheter

showtags, id=654SELECT * FROM org_tags WHERE postid=654 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-152017-12-29
Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

showtags, id=655SELECT * FROM org_tags WHERE postid=655 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-152017-09-17
Stormigt möte om byggplaner vid Eneby torg

showtags, id=645SELECT * FROM org_tags WHERE postid=645 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-142017-06-14
Protesterna i Enebyberg allt starkare - och ger resultat

showtags, id=647SELECT * FROM org_tags WHERE postid=647 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-142017-09-17
Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

showtags, id=649SELECT * FROM org_tags WHERE postid=649 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-142017-08-16
Anne-Marie och Hans Iwan Bratt: Starta om

showtags, id=650SELECT * FROM org_tags WHERE postid=650 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-142017-11-24
Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

showtags, id=651SELECT * FROM org_tags WHERE postid=651 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-140000-00-00
Gröna ytor

showtags, id=635SELECT * FROM org_tags WHERE postid=635 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-100000-00-00
Solens upp- och nedgång » Stockholm » 2017

showtags, id=632SELECT * FROM org_tags WHERE postid=632 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-090000-00-00
Danderyds tidningar

showtags, id=633SELECT * FROM org_tags WHERE postid=633 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-090000-00-00
Medlemsbrev: Mötet 31 maj. Remissvar senast 20 juni

showtags, id=602SELECT * FROM org_tags WHERE postid=602 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-062017-08-16
I Enebyberg bygger kommunen STORT

showtags, id=603SELECT * FROM org_tags WHERE postid=603 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-06-062017-06-07
I Enebyberg bygger kommunen STORT

Förslaget avser hus med 425 lägenheter i 5- och 7-våningshus. Högsta hushöjd 30 meter. Trafiken på Enebybergsvägen skulle öka kraftigt.

showtags, id=594SELECT * FROM org_tags WHERE postid=594 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Eneby torg, Enebyberg, Isabella Hökmark, Mitti Danderyd,

12017-06-052018-11-07
Underlag till ditt remissvar

showtags, id=577SELECT * FROM org_tags WHERE postid=577 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-302017-08-16
Skuggaanalys

Analys av skuggorna kl 9:00, 12:00 och 17:00 1 januari, 1 februari, 1 mars, 1 oktober, 1 november och 1 december.

showtags, id=572SELECT * FROM org_tags WHERE postid=572 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Skuggor,

12017-05-292018-11-04
Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

showtags, id=573SELECT * FROM org_tags WHERE postid=573 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-292017-05-29
Det finns bättre förslag

Två tvåvåningshus i den östra delen av planområdet, där det inte skymmer eller skuggar någon. Ingen vägflytt. Inget nedsprängt garage. Billigare, men ändå lönsamt.

showtags, id=575SELECT * FROM org_tags WHERE postid=575 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Garage, Tvåvåningshus,

12017-05-292018-11-07
Utkast till remissvar om Nora torg

showtags, id=539SELECT * FROM org_tags WHERE postid=539 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-252017-05-25
City link

showtags, id=531SELECT * FROM org_tags WHERE postid=531 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-240000-00-00
Så påverkar nya Roslagsbanan Danderyd

showtags, id=532SELECT * FROM org_tags WHERE postid=532 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-240000-00-00
Kommunledningskontoret: Planuppdrag Nora Torg 2013-11-18

showtags, id=533SELECT * FROM org_tags WHERE postid=533 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-240000-00-00
Detaljplan För Nora Torg Trafiktekniskt utlåtande

showtags, id=534SELECT * FROM org_tags WHERE postid=534 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-240000-00-00
Vem är sakägare vid beslut om detaljplan

showtags, id=503SELECT * FROM org_tags WHERE postid=503 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-172018-11-04
Kallelse till medlemsmöte den 30 maj

Beslut om kommunens samrådsremiss om Nora torg

showtags, id=510SELECT * FROM org_tags WHERE postid=510 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Föreningen Nora Torgs framtid, Medlemsmöte,

12017-05-172018-11-14
Innehåll i webben med relevanta länkar

showtags, id=495SELECT * FROM org_tags WHERE postid=495 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-162017-06-17
Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

showtags, id=494SELECT * FROM org_tags WHERE postid=494 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-152017-06-17
Hjälp oss att stoppa höga hus vid Nora torg

Nora torg 2 brf Hornet är ca 7-8 meter högt. De nya husen får vara ända upp till 15 meter! Hjälp oss att stoppa dessa skadliga planer.

showtags, id=496SELECT * FROM org_tags WHERE postid=496 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-152018-11-04
Vad är samråd

Syftet är att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

showtags, id=497SELECT * FROM org_tags WHERE postid=497 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-152018-11-14
Danderyd fällande dom ledamöter inte fått del av värdering o

showtags, id=488SELECT * FROM org_tags WHERE postid=488 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-142017-05-14
Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Stockholm 20

showtags, id=489SELECT * FROM org_tags WHERE postid=489 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-140000-00-00
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Danderyds kommunstyrelse 201

showtags, id=490SELECT * FROM org_tags WHERE postid=490 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-140000-00-00
Reviderad modell av kommunens planremiss

showtags, id=468SELECT * FROM org_tags WHERE postid=468 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-102017-05-11
Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

showtags, id=469SELECT * FROM org_tags WHERE postid=469 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-05-102017-05-10
Danderyds Hembygdsförening: Danderydiana

showtags, id=447SELECT * FROM org_tags WHERE postid=447 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-302017-05-11
Planrådsremissen har kommit!!!

showtags, id=445SELECT * FROM org_tags WHERE postid=445 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-292019-01-13
Hur många besöker noratorg.se?

showtags, id=446SELECT * FROM org_tags WHERE postid=446 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-290000-00-00
Årsmötet: Ny styrelse och uttalande

showtags, id=440SELECT * FROM org_tags WHERE postid=440 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-272017-06-17
Föreningen svarar på kommunens artikel

showtags, id=355SELECT * FROM org_tags WHERE postid=355 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-082017-08-16
Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

showtags, id=353SELECT * FROM org_tags WHERE postid=353 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-072017-11-09
Kallelse till årsmöte i föreningen Nora torgs framtid

showtags, id=347SELECT * FROM org_tags WHERE postid=347 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-062017-04-06
Danderyds nyheter: Kommunens planer för Nora torg

showtags, id=354SELECT * FROM org_tags WHERE postid=354 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-04-052017-04-21
Träff med boende i Hornet

showtags, id=327SELECT * FROM org_tags WHERE postid=327 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-282017-03-28
Kom med!

showtags, id=320SELECT * FROM org_tags WHERE postid=320 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-232017-03-23
Ska Göthes glas bli höghus?

showtags, id=315SELECT * FROM org_tags WHERE postid=315 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-172017-03-17
ETT GRÖNT DANDERYD 2011-2015

showtags, id=308SELECT * FROM org_tags WHERE postid=308 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-160000-00-00
C och Mp säger nej till nya husen på Noragårdsvägen

showtags, id=309SELECT * FROM org_tags WHERE postid=309 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-162017-03-16
Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

showtags, id=310SELECT * FROM org_tags WHERE postid=310 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-162017-03-16
Bra information om Nora på Hitta

showtags, id=311SELECT * FROM org_tags WHERE postid=311 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-162017-03-16
SCB-statistik om Danderyd

showtags, id=312SELECT * FROM org_tags WHERE postid=312 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-162019-01-13
Hur bor politikerna i Byggnadsnämnden

showtags, id=313SELECT * FROM org_tags WHERE postid=313 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-160000-00-00
Träff med boende på Näckrosvägen

showtags, id=294SELECT * FROM org_tags WHERE postid=294 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-132017-03-15
Kommunens krav på byggaren

showtags, id=292SELECT * FROM org_tags WHERE postid=292 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-072017-03-07
Hög tät stad

showtags, id=279SELECT * FROM org_tags WHERE postid=279 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-040000-00-00
Vad är en detaljplan?

showtags, id=264SELECT * FROM org_tags WHERE postid=264 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-022017-06-17
Varför förtätning?

showtags, id=268SELECT * FROM org_tags WHERE postid=268 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-020000-00-00
Kommunens förslag till bebyggelse vid Nora torg

showtags, id=269SELECT * FROM org_tags WHERE postid=269 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-03-020000-00-00
Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

showtags, id=136SELECT * FROM org_tags WHERE postid=136 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-282017-05-16
Här är planförslaget för Nora torg

showtags, id=250SELECT * FROM org_tags WHERE postid=250 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-242017-10-03
Skarpt läge, kära medlemmar !

showtags, id=249SELECT * FROM org_tags WHERE postid=249 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-232017-04-20
Brev till kommunen...

showtags, id=244SELECT * FROM org_tags WHERE postid=244 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-182017-02-21
Nora torgs framtid finns på Facebook

showtags, id=238SELECT * FROM org_tags WHERE postid=238 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-172017-09-17
Politiskt program för Danderyds politiska majoritet

showtags, id=233SELECT * FROM org_tags WHERE postid=233 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-162019-01-13
Vilka kan bo i kommunens nya hus?

showtags, id=234SELECT * FROM org_tags WHERE postid=234 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-162017-02-16
Se hur instängt Hornet bli

showtags, id=224SELECT * FROM org_tags WHERE postid=224 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-152017-02-15
Kommunens förslag på hus efter Noragårdsvägen

showtags, id=225SELECT * FROM org_tags WHERE postid=225 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-152018-11-07
Danderyd midsommar 1947, 1948, 1951

showtags, id=187SELECT * FROM org_tags WHERE postid=187 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-062017-05-19
Närlivs i Danderyd på Blocket

showtags, id=192SELECT * FROM org_tags WHERE postid=192 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-052017-02-07
Här byggs det i Danderyd under 2017

showtags, id=133SELECT * FROM org_tags WHERE postid=133 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-032017-02-03
Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson

showtags, id=135SELECT * FROM org_tags WHERE postid=135 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-032017-05-30
Synpunkter på program gällande Nora Torg

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås.

showtags, id=154SELECT * FROM org_tags WHERE postid=154 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Bratt, Bruzaeus,

12017-02-032018-10-30
Måste Danderyd förtätas?

showtags, id=54SELECT * FROM org_tags WHERE postid=54 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-02-022017-02-01
Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

Kommunen överväger att låta bebygga delar av området Nora torg med ett flertal mycket stora och höga hus. Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd under perioden 16 december 2015 - 8 februari 2016.

showtags, id=122SELECT * FROM org_tags WHERE postid=122 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Plankarta,

12017-02-022018-10-30
Mörby centrum utmanar giganten

Täbys handel är överlägset starkast jämför med grannkommunerna.

showtags, id=134SELECT * FROM org_tags WHERE postid=134 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Mitti Danderyd, Mörby Centrum,

12017-02-012018-10-26
Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid

Uppgift att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

showtags, id=82SELECT * FROM org_tags WHERE postid=82 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Föreningen Nora Torgs framtid, Stadgar,

12017-01-312018-10-26
Det aktuella planområdet

showtags, id=77SELECT * FROM org_tags WHERE postid=77 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag
12017-01-302017-01-30
Styrelse för Nora torgs framtid

Torgny Svenberg har valts till ordförande.

showtags, id=38SELECT * FROM org_tags WHERE postid=38 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Myrna Smitt, Torgny Svenberg,

12017-01-282018-10-26
Medlemsbrev: Möte med kommunledningen

Planerat möte med Olle Reichenberg och Isabella Hökmark.

showtags, id=57SELECT * FROM org_tags WHERE postid=57 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Isabella Hökmark, Olle Reichenberg, Torgny Svenberg,

12017-01-282018-10-25
Stopp för husbyggen i villaområde

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till rivning av villa

showtags, id=2SELECT * FROM org_tags WHERE postid=2 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Enskede gård, Mark- och miljööverdomstolen,

12017-01-092018-10-25
Hornet

Bostadsrättsföreningen Hornet står i centrum i konflikten med kommunen. Det är de boende i Nora torg 2 som drabbas allra hårdast.

showtags, id=155SELECT * FROM org_tags WHERE postid=155 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Hornet,

12017-01-012018-10-26
Mps remissvar om Nora torg

Vi anser att det för planärendet fordras en regelrätt miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL och/eller en miljöbedömning enligt miljöbalken inhämtas. Miljöpartiets anser det anmärkningsvärt att Tekniska kontorets allvarliga kritik 20016-01-07 mot planbeskrivningen nonchalerats.

showtags, id=1398SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1398 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Miljöbalken, Miljöpartiet, PBL, Tekniska kontoret,

12016-10-182018-10-26
KD: Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen

Hopp om bred överenskommelse grusades av regeringen.

showtags, id=525SELECT * FROM org_tags WHERE postid=525 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Caroline Szyber, Kristdemokraterna, Trädgårdsstaden,

12016-06-282018-10-28
Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

Tekniska kontorets yttrande omarbetas till oigenkännlighet. Väsentliga svagheter i förslaget stryks. Avrådandet förvandlas till tillstyrkande.

showtags, id=526SELECT * FROM org_tags WHERE postid=526 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Hans Iwan Bratt, Lars Eliasson, Tekniska kontoret, Tekniska nämnden,

12016-05-062018-10-28
Byggboom i Danderyd - här är platserna

Mellan 1 000 och 1 500 nya bostäder de kommande åren. Nu ökar Danderyds kommun byggtakten

showtags, id=314SELECT * FROM org_tags WHERE postid=314 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Danderyds kommun, Olle Reichenberg, Stockholm direkt,

12016-04-062018-10-24
Föreningens remissvar på programförslaget

Programförslaget har inte tillräcklig kvalitet som grund för ett fortsatt arbete. Kommunledningskontoret bör göra en omstart och i samarbete med boende i området ta fram ett nytt program till detaljplan.

showtags, id=123SELECT * FROM org_tags WHERE postid=123 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

FNTF, Programskiss, Remissvar, Torgny Svenberg,

12016-02-072018-11-14
Svar på programförslaget av Bratt och Bruzaeus

Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås.

showtags, id=576SELECT * FROM org_tags WHERE postid=576 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Bratt, Bruzaeus, Föreningen Nora Torgs framtid,

12016-02-072018-10-28
Oroade över programförslag för Nora Torg

Fam Bratt skriver till ledande liberaler om sin oro över kommunens planförslag.

showtags, id=179SELECT * FROM org_tags WHERE postid=179 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Anne-Marie Bratt, Hans Iwan Bratt, Liberalerna, Programförslag,

12016-02-042018-10-24
Tekniska kontorets yttrande

Enligt Tekniska kontoret är det aktuella området olämpligt att bebygga. En fördröjningsdamm är olämplig. Avfallshanteringen omöjliggörs delvis. Endast ett körfält på vägen.

showtags, id=79SELECT * FROM org_tags WHERE postid=79 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Från Danderyds kommun, Tekniska kontoret,

12016-01-072018-10-28
Jim Forsbergs remissvar på programförslaget

showtags, id=186SELECT * FROM org_tags WHERE postid=186 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Jim Forsberg,

12015-12-142018-10-28
Upprop om att bilda aktionsgrupp

Underlaget för detaljplan ledde till stor oro och möte med berörda i närområdet.

showtags, id=1776SELECT * FROM org_tags WHERE postid=1776 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Aktionsgrupp, FNTF, Paul Fuehrer, Torgny Svenberg, Wåhlin Fastigheter AB,

12015-11-072018-10-24
SKL: Försäljning och köp av fastigheter

Nationella regler liksom EUs regler begränsar kommuners handlingsfrihet vid köp och försäljning av fastigheter. SKL har givit ut ett klargörande dokument.

showtags, id=527SELECT * FROM org_tags WHERE postid=527 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Försäljning, Marknadsvärde, SKL,

12015-10-052018-10-26
Programhandling 2015-09-14

Förslag på hus på mark som fastigheterna disponerade. Och fyra stora höga hus utefter Noragårdsvägen. Vreden stiger i närområdet.

showtags, id=80SELECT * FROM org_tags WHERE postid=80 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Från Danderyds kommun, Programhandling,

12015-09-142018-10-24
Översvämningar vid Nora torg

Tekniska kontoret avråder från att bygga fler bostäder i området på grund av att området kan översvämmas.

showtags, id=137SELECT * FROM org_tags WHERE postid=137 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Dagvatten, Från Danderyds kommun, Tjänsteutlåtande, Översvämning,

12015-04-152018-10-24
Risk för översvämning vid Nora Torg

SWECO ger förslag på lämpliga åtgärder för att minska risken för översvämningar. Tv-inspektion eller flödesmätning rekommenderas starkt

showtags, id=191SELECT * FROM org_tags WHERE postid=191 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Dagvattenkulvert, Från Danderyds kommun, SWECO, Översvämning,

12014-09-042018-10-24
Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora

Beslutet var en chock. Planen omfattar ju mark som vare sig byggare eller kommun förfogar över. Avrådande från tekniska kontoret negligerades.

showtags, id=78SELECT * FROM org_tags WHERE postid=78 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Från Danderyds kommun, Planuppdrag, Tekniska kontoret,

12013-11-182018-10-23
Danderyds översiktsplan 2006

Den gällande översiktsplanen är nu 12 år! Sedan dess har mycket ändrats. Den är inte längre ett användbart planeringsunderlag.

showtags, id=121SELECT * FROM org_tags WHERE postid=121 and deletedate=0000-00-00 ORDER BY tag

Från Danderyds kommun, Översiktsplan,

12006-04-032018-11-04

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.