Noratorg

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz att medverka. Han kommer bl.a. att informera om läget i kommunens byggplaner, inkl. Noratorgsplanen och sist men icke minst om kommunens pågående, stora arbete med en ny översiktsplan.

FNTF vill lyfta in tanken med ett Noragårdsstråk i översiktsplanearbetet. Se bifogade skrivelse, som styrelsen lämnade till kommunen i höstas.

Alla bidrag med frågor och synpunkter är viktiga för en god utveckling av vår kommundel ! Vi återkommer med kallelse och övriga årsmöteshandlingar närmare inpå tidpunkten för
mötet.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid

Myrna Smitt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se