Noratorg

2020-04-30

Aprilbrev till medlemmarna

Kära medlemmar,

##f=3&t=title&a=uploads/Corona.jpg&ta=text med länk&b=Corona - Covid-19&p=h&w=50##Hoppas att ni alla har undgått smitta och är friska. Sedan förra medlemsbrevet i mars har vår förenings styrelse inte haft möjlighet att träffas på grund av karantäner av olika slag. Vi lär få vänta till värmen kommer och vi kan ses utomhus.

Samtidigt verkar det inte hända så mycket heller i våra frågor. Inget nytt om Nora Torg eller Gropen. Översiktplaneringens aviserade vårmöten kan inte genomföras som tänkt. På kommunkontoret diskuteras hur man ska komma vidare i medborgardialogen. Man återkommer i frågan inom kort.

Vi håller oss givetvis beredda på såväl utomhusmöten som webenkäter eller vad man kommer fram till. Vi är i en helt ny och unik situation. Att fundera över 2030 behövs mer än någonsin och vi har nya erfarenheter att lägga in i planeringen. Inte minst vad gäller utformningen av vårt boende.

En glädjande nyhet är att vi fått besked om att kommunen kommer att återplantera träd i Noragårdsstråket i gräsremsan från Danderydsgården till Nora Torg. Vi har skrivit några uppskattande rader till tekniska kontoret och parkförvaltningen om de fina körsbärsträden och påskliljerabatterna på torget. Det är extra värdefullt att ha så fina parker och grönområden som vi har här i Danderyd nu när många håller sig i närområdet.

##f=3&t=title&a=uploads/Plantering.jpg&ta=text med länk&b=Plantering kommer på Noragårdsvägen utefter garagen&p=h&w=bredd##

Vår trädgårdsstad med privata trädgårdar och allmänna parkområden och grönska att njuta av är ovärderlig i en tid som denna. Ta gärna en extra promenad i Noragårdsstråket. Kanske ser du något nytt eller får en idé om förbättring att föra vidare till oss andra.

Eftersom vi inte ses i Kvarnis vid Valborgsmässoelden vill styrelsen passa på att önska en bra och i alla fall annorlunda Valborg och att alla ska få fortsätta att vara friska!

Vårhälsningar, Myrna Smitt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se