Noratorg

2020-05-29

Årsmötet: För fort på Noragårdsvägen

##f=3&t=title&a=uploads/Hastighetsmätare.jpg&ta=text med länk&b=Exempel på skylt som kan sänka hanstigheten&p=h&w=40##Föreningen Nora torgs framtid har kontaktat kommunen med en begäran om att vidta åtgärder så att hastigheten inte överskrider maxgränsen.

Trafiken på delar av Noragårdsvägen skapar problem. FNTF beslutade därför vid sitt årsmöte den 10 mars i år att påpeka för kommunen att något behöver göras. Det är främst sträckan Kvarnparken - Nora Torg - Göthes Glas - till Gamla Landsvägen som behöver åtgärdas.

Läs mer...

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se