Noratorg

2020-05-29

Bilvraket måste väck

##f=3&t=title&a=uploads/bilvraket.jpg&ta=text med länk&b=Skrotbilen på Nora Bos tomt&p=h&w=50##Skrotbilen på parkeringen bakom Nora torgs busstation måste bort! Den har stått där alldeles förlänge. 

Hans Iwan Bratt har skrivit till kommunen med begäran om att den tar bort skrotet. Föreningen Nora torgs framtid har också skrivit till kommunen med stöd för Bratts brev.

Bilvraket står på företaget Nora Bos mark, dvs samma företag som kommunen förhandlat med om att bygga flera höga hus på denna mark samt på angränsande kommunägd mark. Det visar vilket svagt intresse bolaget har för området. 

Läs mer...

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se