Noratorg

2020-09-07

Buss körde 47 km/tim på Noragårdsvägen

Många kör alldeles för fort nedför Noragårdsvägen mot Nora torg. Det gäller bilar och cyklar, även bussarna. Kommen har satt upp en laser som mäter hastigheten och den kan hjälpa oss att agera mot dem som kör för fort.

I kväll höll bussen 47 km/tim enligt mätaren och jag har därför skrivit till SL:

Jag vill informera om att bussen körde 47 km/tim på 30-väg i kväll omkring 21:35 på Noragårdsvägen i Danderyd i backen ned mot Nora torg. Det var mycket enkelt att se då kommunen nyligen satt upp lasermätare.

Jag tycker att det är riktigt dåligt, även om det var under en tid då få rör sig i området. Dock är det några 100 meter längre fram ett övergångsställe och passage för cyklar (som tyvärr ofta korsar vägen i alldeles för hög hastighet). Det är också flera utfarter från villatomter på denna vägsträcka. 

Givetvis är detta fullständigt oacceptabelt och jag förutsätter att ni ger bussföraren en reprimand. Informera gärna om att vi har vägsträckan perdiovis under bevakning. Tyvärr misslyckades filmningen denna gång.

Hjälp till att driva ned bussarnas hastighet genom att gå förbi lasermätaren då och då. Är det en buss som kör betydligt över 30 km/tim så skriv till SL kundservice.

/Hans Iwan Bratt

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se