Noratorg

2020-09-08

Heder år SL!!!!

Bara några minuter efter att jag sänt klagomålet till SL om bussen som körde alldeles för fort fick jag svar - och ett riktigt bra svar!

Hej Hans!

Tack för att du hör av dig angående föraren som körde alldeles för fort.

Jag beklagar att det inträffade och jag vill framföra en ursäkt från SL.

En arbetsledare kommer att kalla föraren till ett samtal om händelsen, men det som sägs i samtalet är internt och lämnas därför inte ut till tredje part.

Jag tackar för att du tog dig tid att berätta om detta och hoppas att du framöver inte råkar ut för något liknande.

Vänliga hälsningar,
Eleonor
SL Kundtjänst

Har du fler frågor kan du chatta med oss på kundtjänst eller söka bland våra vanliga frågor på sl.se/kundtjanst

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se