Noratorg

2020-09-08

De flesta håller fartgränsen

##f=3&t=title&a=uploads/bild1.jpg&ta=text med länk&b=36 km/tim - inte bra&p=h&w=50## ##f=3&t=title&a=uploads/bild2.jpg&ta=text med länk&b=41 km/tim - dåligt&p=h&w=50##

Har stått med mobilkameran och fotet dem som åker förbi lasermätaren på Noragårdsvägen. De som kör allra fortast är cyklisterna. Många har hastigheten 45 km/tim. Flertalet bilar körde under 30 km. Några bromsade in snabbt före mätaren. Kanske såg de att jag filmade.

Bilen körde i 36 km/tim och riskerade böter på 2000 kr. Motorcyklisten riskerade 2.400 kr. Detta är bötesbeloppen vid hastighetsbegräsningen 50 km/tim. Men på Noragårdsvägen är begränsningen 30 km och då lär böterna bli påtaligt högre. Läs mer på Körkort online.

Cyklisternas höga hastighet är upprörande. Det är betydligt svårare för andra trafikanter att bedöma cyklistens hastighet. Bara några hundra meter efter lasermätaren är det ett övergångsställe för gående. Även om det inte blir en påkörning så är hastigheten skrämmande.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se