Noratorg

2020-12-18

Medlemsbrev december 2020

Kära medlemmar, Hoppas att ni alla är friska och att C inte har tagit över tillvaron helt. Det allvarliga läget för tillfället gör att många av oss håller extra strikt på distansreglerna.

Styrelsearbetet har kunnat fortgå tack vare Hans Iwans oförtröttliga jakt efter bra forum att konferera på. Det enträgna arbetet att få snyggt runt torget och förbättra trafiksituationen har fortsatt. Se www.noratorg.se  Somt lyckas genast, annat tar lite längre tid. Ordning på P-platser samt sopkärl återstår. Skrotbil och fartgränsskyltning gick desto snabbare och plantering av träd har kommit halvvägs, beundra gärna de fyra oxlarna mittemot Danderydsgården. 

Vi håller givetvis också utkik efter vad som levereras i form av arbetsmaterial rörande utbyggnad av Nora Torgs-området. Vattenutredning pågår fortfarande. I översiktsplanearbetet hävdar Nora Torgs Framtid bestämt en utveckling av Norastråket fram till Gropen. I detta ligger också att övergången från kommande gropprojekt får en fin övergång till trädgårdsstaden. Se kommunens sammanställning av ÖPL  

En metahändelse beträffande byggande sker under marken. Svenska Kraftnäts tunnel mellan Anneberg och Skanstull är nu framme vid Kyrkskolan. Den som undrar över vibrationer eller ljud från underjorden utefter Klockar Malms väg och Noragårdsvägen m.fl. kan ringa en störningsjour 010 475 81 50, öppen dygnet runt.

Som avslutning på ovanstående uppdatering kommer en julnöt: Hur ska vi fira Nora Torgs Framtids 5-årsjubileum? Så länge har vi funnits och Framtiden är inte här ännu. Med andra ord vi är inte klara med uppgiften att göra Nora till en ännu bättre plats att bo på! Kom igen med idéer och förslag, stora och små, om hur vi kan fira våra 5 år! Svara, gärna med vändande post till avsändare Hans Iwan, ordförande Myrna se adress nedan eller på vår facebooksida

Efter knäckt nöt ska ni alla kära medlemmar, ha en riktigt god jul. Många långa promenader i vår fina trädgårdsstad, med den ena belysningen finare än den andra. Så mycket kärlek och omtanke som flödar med alla watten! Omtanke om varandra och vår omgivning är viktigt i den tid som är.

God Jul och ett Gott Nytt År – 2021!

Myrna Smitt, ordförande

myrna.smitt@telia.com

Nora Torg 33, SE 182 34 Danderyd, Sweden
ph+46 8 7559180, mob+46 709 548 779

 

Hans Iwan Bratt

hibratt@gmail.com

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se