Noratorg

2021-04-26

Visa hänsyn cyklister!

Samvaron gående och cyklister är problematisk, speciellt när gång- och cykelbanan är gemensam. Cyklisterna varnar inte med ringklocka vid omkörning då det finns risk för att den gående inte är medvetna om att de ska köras om. Cyklisterna sänker inte hastigheten vid omkörningen av gående.

Maxhastighet för cyklister på gångbana är gångfart, ca 5-7 km/tim. Cyklister har väjningsplikt och alltså ska kunna stanna om den gående råkar komma ivägen. Cyklar måste enligt lag ha ringklocka.

Källor:

  • “Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana eller gångväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken. “ Transportstyrelsen 
  • “När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.” Transportstyrelsen
  • På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. “Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.” Trafikstyrelsen
  • Enligt lag måste en cykel alltid ha ringklocka. Transportstyrelsen

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se