Noratorg

2021-04-30

Inbrott

Det var ett inbrott på Nora Torg 29 april någon gång mellan 9-15. Tjuvarna tog sig igen genom att krossa ett fönster och stal smycken och kanske annat.

Det är ett tag sedan senast. 17 oktober kl 19 försökte två personer ta sig in genom att bryta upp fönsterbåge och karm. Det lyckades inte för den boende vaknade.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se