Noratorg

2021-05-04

Gropen blir parkeringsplats!

I Gropen är (eller var) det tänkt att bygga stora bostadshus intil E18. Arbete med detalajplan lär pågå.  Projektet redovisas på kommunens webb: Gropen - bostäder vid Danderyd 3:95.

Men så kommer helt plötsligt kommunen med ett nytt besked. Gropen ska bli en parkeringsplats: Gropen: Vi anlägger nya parkeringsplatser. De ska vara klara redan "14 juni 2021 08:00". (Exakt?)

Man kan, med tanke på de omfattande planerna på ett nytt bostadsområde, tro att det handlar om en temporär lösning. För det talar också att uppgiften publiceras i avsnittet för Driftsstörningar.

Men så verkar det inte vara. Motivet är att minska parkeringen att "närheten av villatomter, på smala gator med skymd sikt." Tomterna och de smala gatorna ska förhoppningsvis inte försvinna på väldigt många år.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se