Noratorg

2021-07-25

Vilka regler gäller för elsparkcykel?

Vi är många gående som delar utrymme med elsparkcyklar. Vilka regler är det som gäller?

  • En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim.
  • Det är inte tillåtet att skjutsa på elsparkcykeln. Skjutsar man på elsparkcykel väntar 500 kr i böter/person och fem år i belastnings­registret.
  • Barn under 15 år måste bära hjälm.
  • Fordonet ska vara utrustat med broms och ringklocka.
  • Vid mörkerkörning ska fordonet ha reflexer och belysning fram och bak.

Vid körning mot rött ljus av både cyklister och elsparkcyklister är bötesbeloppet  1500 kr.

Källor:

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se