Noratorg

2021-09-18

Jubileumsfest och medlemsmöte - med Anders Linder

Festen är flyttad till Danderydsgården

Inbjudan till Jubileumsfest och medlemsmöte för att fira 5 år med Nora Torgs Framtid

Lördagen den 2 oktober kl 15.00, i Smedjan, Kvarnparken.

Medlemsmötet övergår till ett årsmöte 2020-2021, dagordning enligt förslag nedan.

Program

  • Välkomstdrink
  • Högtidstal och invigning av jubileet

  • Jubileumskonsert med Anders Linders trio. Anders som är uppvuxen i Nora bjuder tillsammans med sitt band på glimtar från sin långa yrkesbana som arkitekt, musiker, författare … och kanske några ord om Noras utveckling

  • Aktuellt i Nora, mingel med senaste nytt innan vi börjar den formella delen av mötet

 

Årsmöte

Förslag till Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Antagande av dagordning

3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

4. Årsberättelse - sänds ut 1 vecka före mötet

5. Föreningens ekonomi

6. Revisors yttrande

7. Fastställande av medlemsavgift

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelse och revisor

10. Medlemsvärvning

11. Översiktsplan
12. Övrigt

 

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta Myrna Smitt, tel. 070 954 87 79

 

Mötet genomförs enligt FHM:s rekommendationer.

 

Varmt välkomna till Nora Torgs Framtids jubileumsfest och årsmöte!

 

Föreningen Nora Torgs Framtid 

 

Styrelsen

 

PS Danderyds Hembygdsförening har en utställning i nya biblioteket Mörby Centrum 11/9–24/10 om hur demokratin växte fram i vår kommun: Demokrati i vardagen – glimtar från trädgårdsstaden. Missa inte den!! Det är en del av kommunens demokratijubileum.

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se