Noratorg

2022-01-11

Mötet om översiktsplan blir digitalt

Med anledning av Folkhälso­myndighetens nya rekom­mendationer kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt. Detta för att minska risken för smitt­spridning.

De digitala mötena kommer att genomföras via verktyget Teams på följande tider:

  • 1 februari, kl 17-19 
  • 3 februari, kl 13-15 

Båda mötestillfällena kommer att ha samma upplägg. Det kommer att inledas med en kort presentation om processen och förslaget till översiktsplan, därefter är det möjligt att ställa frågor. För att medverka på något av de digitala tillfällena anmäler du dig via formuläret senast två dagar innan mötet äger rum. Du kommer att få en länk till din mejladress innan mötet startar.

Klicka här för att anmäla dig till något av mötena.

Här kan du läsa mer om Granskning av översikts­planen

Föreningens kommentar när förslaget presenterades

Inställda möten

Följande planerade möten ställs in:

Fysiska möten

11 januari 17-19 – Enebyberg bibliotek/församlingssal
13 januari 17-19 – Djursholms bibliotek
18 januari 17-19 – Stocksunds bibliotek
20 januari 17-19 – Kontaktcenter, Mörby centrum

Digitalt möte

25 januari kl 17-19

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast 13 februari 2022, antingen per brev eller e-post. Ange ”Dnr KS 2019/0261” när du lämnar synpunkter.

Danderyds kommun, Plan- och exploa­te­rings­­av­delningen, Box 66, 182 05 Djursholm

plan@danderyd.se

Från kommuns hemsida Danderyd.se.

Sista chansen att ställa frågor om
förslag till ny översiktsplan

Nu pågår gransknings­perioden för Danderyds nya översiktsplan. I februari har du möjlighet att delta på digitalt möte om förslaget. De tidigare planerade fysiska mötena ställs in med hänsyn till Folkhälso­­myndighetens nya restriktioner.

Del av Översiktsplanen

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se