Noratorg

2022-02-12

Läs vårt yttrande om Översiktsplanen!

Föreningen Nora Torgs Framtid har nu lämnat sitt yttrande över Översiktsplanens granskningsförslag.
 
I yttrandet trycker vi på att Nora Torg ska bort ur förslaget som utredningsområde. Nora Torg har sedan den nu gällande översiktsplanen, från 2006 legat som utvecklingsområde (hette det då). Nå´n gång är det nog.

Vidare kräver vi att det pågående förslaget till detaljplan Nora Torg, Danderyd 3:3 avslutas. Vi vill inte ha några spökplaner i kommunens lista över pågående planarbeten.  

I yttrandet framhåller vi det positiva i förslaget på utvecklings-inriktning Noragårdsstråket och att vi vill delta i det kommande utvecklingsarbetet för detta.

Läs yttrandet i sin helhet och använd också din möjlighet att själv skriva om det du tycker är viktigt för kommunens framtida markanvändning, plan@danderyd.se med referens till Dnr KS 2019/0261. Här är kommunens förslag.

Sista dag för att lämna synpunkter är 13 februari 2022.
 
Myrna Smitt, ordförande,
myrna.smitt@telia.com
 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se