Noratorg

2022-04-14

Brev till boende i Nora och Klingsta

I dagarna delar Föreningen Nora Torgs Framtid detta brev till boende i Nora och Klingsta.

Till dig som bor i Nora och Klingsta

Kommunen planerar en genomgripande förändring av vårt område. Den vill bygga stora hus vid Nora torg och utefter Noragårdvägen och Gamla landsvägen. Det skulle helt förändra vår närmiljö.

Rött är pågående planarbeten
Rött är pågående planarbete

En lång byggtid skulle prägla vårt område under många år. Se de omfattande planerna, daterade 2022-03-30, på kommunens webb: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/pagaende-planarbeten/danderyd---nora-torg---utveckling-av-torg-och-nya-bostader/

Vi måste hjälpas åt att förändra dessa planer till något som vi boende kan acceptera.

Vad händer om vi inte lyckas?

  • Det byggs flera stora hus som dödar villastaden.
  • För många försvinner solljuset och kontakt med himlen
  • Vi får en intensivare bil- och busstrafik
  • Brist på parkeringsplatser
  • Trafiklösningar med stor risk för olyckor

Detta och mer därtill har vi fört fram till politikerna år efter år. Vi motsätter oss inte utveckling av vårt område men villastaden ska bevaras. Men tyvärr lyssnar inte ledande politiker. Därför måste vi anstränga oss än mer. I valrörelser lyssnar även de annars mest lomhörda.

För att förändra kommunens planer bildade vi Föreningen Nora Torgs Framtid för sex år sedan. Vi granskar kommunens agerande och för fram våra uppfattningar i skrivelser, möten med politiker och artiklar. Allt vi gör redovisas på vår webb: https://www.noratorg.se.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem i föreningen. Avgiften är frivillig. Ett årligt bidrag på 100 kronor ger oss kraft. Kom med genom att kontakta oss: info@noratorg.se Men det avgörande är att vi är många i föreningen och därmed viktiga röster i valet.

Myrna Smitt
Ordförande i Föreningen Nora Torgs Framtid

Övriga i styrelsen: Hans Iwan Bratt, Karin Bergendal, Birgitta Frisell, Oskar Dahlman, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Björn Lundberg och Torgny Svenberg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

 

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se