Noratorg

2022-08-29

Förslaget på höga hus vid Nora torg

Kommunen publicerade 2017 sitt förslag till Planbestämmelser för Nora torg. Förslaget ger förutsättningarna för dem som sedan svarar för byggandet.

Kommunen skriver sedan en tid på sin webb "Ett nytt förslag, innehållande färre bostäder än tidigare förslag, håller på att utarbetas. Det innebär att tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella."

Vi har från föreningens sida i flera år begärt att förslaget ska upphävas om avsikten inte är att det ska genomföras och därmed tas bort från webbsidan. Kommunens meddelande om "färre bostäder" tyder dock på att förslaget i stort fortfarande gäller.

Vi fortsätter givetvis att bevaka kommunens fortsatta hantering av Nora torg och håller medlemmarna informerade.

Till kartan hör en förklaring av dess olika koder

Några kommentarer

1. Noragårdsvägen flyttas norrut från brandstationen till infarten till torget. Vägen kommer därmed helt intill villorna på Näckrosvägen. Cykel- och gångvägen försvinner.

2. De indragna busshållplatserna tas bort. Bussar stannar i körfilen med ökad risk vid omkörning.

3 På södra sidan anläggs en gång- och cykelväg med träd. Den korsas av två utfarter från garage.

4. På södra sidan om vägen byggs fyra stora fyravåningshus med höjden 15 meter. Det är fyra meter högre än flerfamiljshuset Hornet. Då vägen kommer att ligga högre än tomterna på Näckrosvägen blir höjden än högre. Det innebär att be boende kommer att få en vägg av stora hus tätt intill tomgränsen söder om sig. Det blir få soltimmar och oftast skugga från höghusen.

5. Parkeringsplatserna vid busstationen försvinner liksom de på torget. Torget ska vara "gångfartsgata" vilket betyder att torget ska anpassas för biltrafik.

6. De boende i de planerade stora husen ska antingen parkera sina bilar i underjurdiska garage under husen eller på villagatorna. Utfarten från garage sker direkt ut på den Noragårdsvägen eller till väg som i bestämmelserna markeras som gång- och cykelväg.

Vid frågor om Planbestämmelserns kontakta gärna 
Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid, 0709 548 779
Hans Iwan Bratt, 070-779 779 6, hibratt@gmail.com

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se