Noratorg

2023-02-19

Årsmöte 9 mars

Inbjudan till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Torsdagen den 9 mars kl 19 i Smedjan, Kvarnparken Danderyd

Program

Noragårdsstråket och Nora Torg

I kvällens program medverkar Christan Hoas, gruppledare för Moderaterna i Danderyds kommunfullmäktige och ordförande i det nybildade Fastighets- och exploateringutskottet. Christian kommer att utveckla hur man går vidare med Översiktsplanen,  utbyggnad i Gropen som är entrén till Nora trädgårdsstad och andra frågor som ligger på hans bord. Vi får tillfälle att föra fram våra tankar om Nora Torgs utveckling. Vi ser fram mot ett bra samtal.

Förslag till Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Antagande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
 4. Årsberättelse, se bil
 5. Föreningens ekonomi
 6. Revisors yttrande
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Övrigt
 11. Mötets avslutande

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta ordföranden Myrna Smitt 0709 548 779.

För ytterligare info se www.noratorg.se

Varmt välkomna till ett givande årsmöte!

Styrelsen

 

Aktuella dokument som berör Nora torg

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se