Noratorg

2023-03-29

Årsmötet 9 mars

Kära Medlemmar,

Tiden rusar i väg och vinter/vår leker friskt med oss. Föreningen har haft sitt årsmöte, den 9 mars. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöd ingen större dramatik, Den frivilliga medlemsavgiften ligger kvar på sek 100 kr. 

Personförändringar i styrelsen innebär att Jim Forsberg tillträder. Jens Isacson kvarstår i specialfunktion liksom Hans Iwan Bratt, vår webmaster och medlemsregisterförare. Johan Gröndal omvaldes som revisor.

Styrelsen har senare konstituerat sig med Myrna Smitt som ordf. Karin Bergendal som kassör och Charlotte Lindeen/ Björn Lundberg som sekreterare.

Vi ser fram mot ett arbetsår i avvaktan på kommunens byggplaner med bl.a. utveckling av Noragårdsstråket

Efter den formella delen av mötet presenterade Christian Hoas, gruppledare för M i kommunfullmäktige och ordförande i det nybildade Fastighets- och exploateringsutskottet relevanta delar kommunens Översiktsplan 2050, bl.a. Noragårdsstråket. Han redovisade också vad som ligger på kommunens ritbord för Nora Torg just nu. Förslaget med bl.a. radhus och ett ev. större flerfamiljshus diskuterades livligt.

Avsikten var att Solgården och Gropen också skulle gås igenom, men tiden räckte inte till. Christian Hoas erbjöd sig att återkomma senare i dessa frågor. Detta ser vi fram emot eftersom Gropen är en av entréerna till Nora Trädgårdsstad.

Med dessa rader önskar styrelsen alla medlemmar en Glad Påsk!

Myrna Smitt
Nora Torg 33
182 34 Danderyd
Sweden
Ph +46 709 548 779
      +46 8 755 9180

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se