Noratorg

2023-10-23

Stormöte om kommunens byggplaner

Danderyds Villaägareförening bjuder in till diskussionskväll med politiker
När: 25 oktober kl 18:30 – 20:30
Var: Kevingegården, Edsviksvägen 1A, 1 trappa
Politikerpanel möter Danderydsborna
Föranmälan till: anita.enflo@gmail.com

Under de fem åren 2017-2021 byggdes det 474 lägenheter i Danderyd, medan antalet småhus minskade med 9 stycken [SCB]. I Villastaden Danderyd finns 6846 bostäder i enfamiljshus och 6033bostäder i flerfamiljshus [SCB 2021]. I april 2023 fanns i Danderyd 54 lediga lägenheter, 20 lediga småhus och 1 ledig tomt. Danderyd är Sveriges 10:e mest tätbebyggda kommun.

Agenda

 • Presentationer Claës Breitholtz 15 minuter, Övriga specifikt inbjudna politiker 2
  minuter var
 • Pågående byggplaner
  • Bryggare Bergs väg i Gamla Enebyberg. Tjänstemännen arbetar med ett
   detaljplaneförslag med mycket hårdare exploatering än vad som förekommit i
   stadsdelen.
  • Trygghetsboende vid Enebytorg. Hur hög och stor blir en sådan byggnad?
  • Flerfamiljshus vid Nora Torg. Detaljplaneärendet har pågått i nio år. När
   kommer något godtagbart?
  • Gropen. Nedlagt eller vad händer?
  • Mörby C, kommer det att finnas något grässtrå kvar?
  • Sjukhusområdet, hur stort får det bli? Hur hotat är stadsdelen Danderyds
   attraktivaste bostadsområde, Kevinge Strand?
 • Kulturmiljöprogrammet. Vad händer nu?
  • Kommunstyrelsen har rekommenderat Fullmäktige att besluta om rivning av
   kulturmärkta Oscarsborgsvillan. Får kulturmiljöprogrammet någon effekt?
 • Åldersfördelning i kommunen
  • Sant och falskt om åldersfördelningen?
  • Är åldersfördelningen sund eller osund?
  • Hur bör den påverka byggande, skolor, äldrevård och våra olika
   kommundelar?
 • Lättare förtäring med möjlighet till individuella samtal

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se