Nora torgs framtid

2018-01-12

Miljöpartiets bostadspolitik

Kommunen ansvarar för att skapa förutsättningar för att bygga bostäder som passar olika skeden i livet. Ett utökat utbud av bostäder medför

 • att unga får möjlighet att skaffa eget boende tidigare
 • att äldre hittar en bostad som passar deras behov
 • att unga såväl som äldre kan bo kvar i kommunen

Miljöpartiet vill

 • satsa på mångfald i bostadsbyggandet med god balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom blandad bebyggelse för ökad trivsel
 • ha tillgång till grönområden nära bostaden som inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter
 • satsa på bostadsförsörjningsplaner på 5, 10 och 25 års sikt där planerat antal hyresrätter och bostadsrätter tydligt anges
 • ha kommunal styrning av bostadsbyggandet genom att detaljplaner görs innan markanvisning vilket ökar möjligheten att ställa krav på entreprenören rörande upplåtelseform, hållbarhet i materialval och energieffektivitet
 • prioritera att ytor som friställs genom tunnelförläggning av kraftledning och överdäckning av E18 detaljplaneras för bostäder med grönytor
 • prioritera att bostäder byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken för minskat bilberoende
  stödja att våra kommundelars centra i Djursholm, Stocksund och Enebyberg hålls levande när det storsatsas på nya Mörby Centrum
 • satsa på flexibla boendealternativ för äldre och möjlighet till olika slags trygghetsboende
 • satsa på ungdomsbostäder så att våra ungdomar kan bo kvar i kommunen

Länkar

Tags: *Miljöpartiet, *Mp

Till Alla

2018-01-12

Miljöpartiets bostadspolitik

Kommunen ansvarar för att skapa förutsättningar för att bygga bostäder som passar olika skeden i livet. Ett utökat utbud av bostäder medför

 • att unga får möjlighet att skaffa eget boende tidigare
 • att äldre hittar en bostad som passar deras behov
 • att unga såväl som äldre kan bo kvar i kommunen

Miljöpartiet vill

 • satsa på mångfald i bostadsbyggandet med god balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom blandad bebyggelse för ökad trivsel
 • ha tillgång till grönområden nära bostaden som inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter
 • satsa på bostadsförsörjningsplaner på 5, 10 och 25 års sikt där planerat antal hyresrätter och bostadsrätter tydligt anges
 • ha kommunal styrning av bostadsbyggandet genom att detaljplaner görs innan markanvisning vilket ökar möjligheten att ställa krav på entreprenören rörande upplåtelseform, hållbarhet i materialval och energieffektivitet
 • prioritera att ytor som friställs genom tunnelförläggning av kraftledning och överdäckning av E18 detaljplaneras för bostäder med grönytor
 • prioritera att bostäder byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken för minskat bilberoende
  stödja att våra kommundelars centra i Djursholm, Stocksund och Enebyberg hålls levande när det storsatsas på nya Mörby Centrum
 • satsa på flexibla boendealternativ för äldre och möjlighet till olika slags trygghetsboende
 • satsa på ungdomsbostäder så att våra ungdomar kan bo kvar i kommunen

Länkar

Tags: *Miljöpartiet, *Mp

Till Alla
Taggar: Miljöpartiet Miljöpartiet Bostadspolitik Från Danderyds kommun

2018-01-12

Miljöpartiets bostadspolitik

Kommunen ansvarar för att skapa förutsättningar för att bygga bostäder som passar olika skeden i livet. Ett utökat utbud av bostäder medför

 • att unga får möjlighet att skaffa eget boende tidigare
 • att äldre hittar en bostad som passar deras behov
 • att unga såväl som äldre kan bo kvar i kommunen

Miljöpartiet vill

 • satsa på mångfald i bostadsbyggandet med god balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och villor liksom blandad bebyggelse för ökad trivsel
 • ha tillgång till grönområden nära bostaden som inspirerar till hälsofrämjande aktiviteter
 • satsa på bostadsförsörjningsplaner på 5, 10 och 25 års sikt där planerat antal hyresrätter och bostadsrätter tydligt anges
 • ha kommunal styrning av bostadsbyggandet genom att detaljplaner görs innan markanvisning vilket ökar möjligheten att ställa krav på entreprenören rörande upplåtelseform, hållbarhet i materialval och energieffektivitet
 • prioritera att ytor som friställs genom tunnelförläggning av kraftledning och överdäckning av E18 detaljplaneras för bostäder med grönytor
 • prioritera att bostäder byggs i nära anslutning till kollektivtrafiken för minskat bilberoende
  stödja att våra kommundelars centra i Djursholm, Stocksund och Enebyberg hålls levande när det storsatsas på nya Mörby Centrum
 • satsa på flexibla boendealternativ för äldre och möjlighet till olika slags trygghetsboende
 • satsa på ungdomsbostäder så att våra ungdomar kan bo kvar i kommunen

Länkar

Tags: *Miljöpartiet, *Mp

Till Alla
Taggar: Miljöpartiet Miljöpartiet Bostadspolitik Från Danderyds kommun

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.