Nora torgs framtid

2017-09-30

13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering

Kommunen har ett mycket stort antal pågående planarbeten. Det är mycket beklagligt att detta sker utan en aktuell översiktsplan. Den ny gällande planen antogs 2006 och speglar uppfattningar som fanns åren dessförinnan. Väl medvetna om denna brist, väljer kommunen att hänvisa till ett förslag till ny översiktsplan. Men ett sådant arbetsdokument går det inte basera så omfattande omgörning av kommunen som pågår.

Ansvaret för detta vilar givetvis från på kommunens ledning men drabbar också alla politiker i kommunfullmäktige. Möjligen finns det anledning att anmäla detta till kommunens revisorer.

Till Alla

2017-09-30

13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering

Kommunen har ett mycket stort antal pågående planarbeten. Det är mycket beklagligt att detta sker utan en aktuell översiktsplan. Den ny gällande planen antogs 2006 och speglar uppfattningar som fanns åren dessförinnan. Väl medvetna om denna brist, väljer kommunen att hänvisa till ett förslag till ny översiktsplan. Men ett sådant arbetsdokument går det inte basera så omfattande omgörning av kommunen som pågår.

Ansvaret för detta vilar givetvis från på kommunens ledning men drabbar också alla politiker i kommunfullmäktige. Möjligen finns det anledning att anmäla detta till kommunens revisorer.

Till Alla
Inga taggar

2017-09-30

13 planområden i Västra Danderyd utan gemensam planering

Kommunen har ett mycket stort antal pågående planarbeten. Det är mycket beklagligt att detta sker utan en aktuell översiktsplan. Den ny gällande planen antogs 2006 och speglar uppfattningar som fanns åren dessförinnan. Väl medvetna om denna brist, väljer kommunen att hänvisa till ett förslag till ny översiktsplan. Men ett sådant arbetsdokument går det inte basera så omfattande omgörning av kommunen som pågår.

Ansvaret för detta vilar givetvis från på kommunens ledning men drabbar också alla politiker i kommunfullmäktige. Möjligen finns det anledning att anmäla detta till kommunens revisorer.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.