Nora torgs framtid

2017-10-01

Vision för Danderyds kommun

Fullmäktige fastställde 25 september vision och strategi för kommunen på förslag från kommunstyrelsen (protokoll, Vision och strategier för Danderyds kommun, Processrapport visionsarbete public partner.

Visionen blev
”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Danderyds utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Strategin blev ganska mager

 

Tillägg 2017-12-18

Här finns såväl vision som strategi

Till Alla

2017-10-01

Vision för Danderyds kommun

Fullmäktige fastställde 25 september vision och strategi för kommunen på förslag från kommunstyrelsen (protokoll, Vision och strategier för Danderyds kommun, Processrapport visionsarbete public partner.

Visionen blev
”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Danderyds utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Strategin blev ganska mager

 

Tillägg 2017-12-18

Här finns såväl vision som strategi

Till Alla
Inga taggar

2017-10-01

Vision för Danderyds kommun

Fullmäktige fastställde 25 september vision och strategi för kommunen på förslag från kommunstyrelsen (protokoll, Vision och strategier för Danderyds kommun, Processrapport visionsarbete public partner.

Visionen blev
”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Danderyds utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Strategin blev ganska mager

 

Tillägg 2017-12-18

Här finns såväl vision som strategi

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.