Nora torgs framtid

2017-10-19

Extrem byggboom i Danderyd

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Bara några små områden ansåg kommunfullmäktige vara värda att bevara.

Fn pågår 40 projekt för framtagning av detaljplaner. Det är en extrem byggboom i Danderyd.

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Anledningen är att kommunfullmäktige 2006-04-23 beslöt att större delen av Djursholm och Stocksund skulle vara "bevarandeområden".

I Västra Danderyd och Enebyberg finns det bara några småområden som kommunfullmäktige ansåg värda att bevara. Det framgår av kartan i Översiktsplan 2006.

 

 

Till Alla

2017-10-19

Extrem byggboom i Danderyd

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Bara några små områden ansåg kommunfullmäktige vara värda att bevara.

Fn pågår 40 projekt för framtagning av detaljplaner. Det är en extrem byggboom i Danderyd.

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Anledningen är att kommunfullmäktige 2006-04-23 beslöt att större delen av Djursholm och Stocksund skulle vara "bevarandeområden".

I Västra Danderyd och Enebyberg finns det bara några småområden som kommunfullmäktige ansåg värda att bevara. Det framgår av kartan i Översiktsplan 2006.

 

 

Till Alla
Taggar: Bevarandeområden Översiktsplan Detaljplaner

2017-10-19

Extrem byggboom i Danderyd

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Bara några små områden ansåg kommunfullmäktige vara värda att bevara.

Fn pågår 40 projekt för framtagning av detaljplaner. Det är en extrem byggboom i Danderyd.

Byggverksamheten är koncentrerad till Västra Danderyd. Anledningen är att kommunfullmäktige 2006-04-23 beslöt att större delen av Djursholm och Stocksund skulle vara "bevarandeområden".

I Västra Danderyd och Enebyberg finns det bara några småområden som kommunfullmäktige ansåg värda att bevara. Det framgår av kartan i Översiktsplan 2006.

 

 

Till Alla
Taggar: Bevarandeområden Översiktsplan Detaljplaner

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.