Nora torgs framtid

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.