Nora torgs framtid

2017-11-09

Flyttning av Noragårdsvägen

Vägen skulle hamna helt intill tomterna på Näckrosvägen! Och byggas ovanpå Nora år.

Flyttning av vägen - Är det verkligen sant att de ska flytta på vägen? Är det möjligt?

Jo, det anser faktiskt kommunen det är. Det framgår tydligt av kommunens senaste förslag från i maj som kallas planförslag eller planbestämmelser.

Noragårdsvägen har etiketten Gata1. Det betyder lokalgata. Det framgår tydligt att den nya cykel- och gångvägen försvinner. Men allvarligast är att vägen hamnar helt intill tomterna på Näckrosvägen.

Till detta kommer att gatan skulle byggas ovanpå Nora å som här går i en kulvert. Hur klokt är det?

Till Alla

2017-11-09

Flyttning av Noragårdsvägen

Vägen skulle hamna helt intill tomterna på Näckrosvägen! Och byggas ovanpå Nora år.

Flyttning av vägen - Är det verkligen sant att de ska flytta på vägen? Är det möjligt?

Jo, det anser faktiskt kommunen det är. Det framgår tydligt av kommunens senaste förslag från i maj som kallas planförslag eller planbestämmelser.

Noragårdsvägen har etiketten Gata1. Det betyder lokalgata. Det framgår tydligt att den nya cykel- och gångvägen försvinner. Men allvarligast är att vägen hamnar helt intill tomterna på Näckrosvägen.

Till detta kommer att gatan skulle byggas ovanpå Nora å som här går i en kulvert. Hur klokt är det?

Till Alla
Taggar: Noragårdsvägen Näckrosvägen Planbestämmelser Plankarta

2017-11-09

Flyttning av Noragårdsvägen

Vägen skulle hamna helt intill tomterna på Näckrosvägen! Och byggas ovanpå Nora år.

Flyttning av vägen - Är det verkligen sant att de ska flytta på vägen? Är det möjligt?

Jo, det anser faktiskt kommunen det är. Det framgår tydligt av kommunens senaste förslag från i maj som kallas planförslag eller planbestämmelser.

Noragårdsvägen har etiketten Gata1. Det betyder lokalgata. Det framgår tydligt att den nya cykel- och gångvägen försvinner. Men allvarligast är att vägen hamnar helt intill tomterna på Näckrosvägen.

Till detta kommer att gatan skulle byggas ovanpå Nora å som här går i en kulvert. Hur klokt är det?

Till Alla
Taggar: Noragårdsvägen Näckrosvägen Planbestämmelser Plankarta

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.