Nora torgs framtid

2017-11-14

Nu börjar kampen på allvar!

Vi tar avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag.

Vi är 129 medlemmar i föreningen som kämpar med att stoppa höga hus och farlig trafik, skriver ordföranden för Nora Torgs Framtid, Myrna Smitt.

Det kommer ett nytt förslag från kommunen i februari. Uppfyller det inte våra krav gäller för oss alla att se till att det inte förverkligas.

Vi tar fortsatt avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag, tillsammans med oss boende i Noraområdet! Så avslutar Myrna sitt brev.

Läs mer Nu börjar kampen på allvar!

Till Alla

2017-11-14

Nu börjar kampen på allvar!

Vi tar avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag.

Vi är 129 medlemmar i föreningen som kämpar med att stoppa höga hus och farlig trafik, skriver ordföranden för Nora Torgs Framtid, Myrna Smitt.

Det kommer ett nytt förslag från kommunen i februari. Uppfyller det inte våra krav gäller för oss alla att se till att det inte förverkligas.

Vi tar fortsatt avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag, tillsammans med oss boende i Noraområdet! Så avslutar Myrna sitt brev.

Läs mer Nu börjar kampen på allvar!

Till Alla
Taggar: Myrna Smitt

2017-11-14

Nu börjar kampen på allvar!

Vi tar avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag.

Vi är 129 medlemmar i föreningen som kämpar med att stoppa höga hus och farlig trafik, skriver ordföranden för Nora Torgs Framtid, Myrna Smitt.

Det kommer ett nytt förslag från kommunen i februari. Uppfyller det inte våra krav gäller för oss alla att se till att det inte förverkligas.

Vi tar fortsatt avstånd från det pågående byggherredrivna planarbetet och kräver ett omtag, tillsammans med oss boende i Noraområdet! Så avslutar Myrna sitt brev.

Läs mer Nu börjar kampen på allvar!

Till Alla
Taggar: Myrna Smitt

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.