Nora torgs framtid

2017-11-18

Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

Till kommunfullmäktiges ledamöter: Sätt dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

2017-11-17

Föreningen Nora Torgs Framtid har sänt en skrivelse tillsammans med ett informationsblad till ledamöterna av Danderyds kommunfullmäktige och kommunens byggnadsnämnd:

Till dig i egenskap av ledamot i Danderyds kommunfullmäktige

Föreningen Nora Torgs Framtid är starkt kritiskt till förslaget till detaljplan för Nora torg och hur det har hanterats av kommunen. Vi bifogar en skrivelse samt ett informationsblad med våra synpunkter.

Vi ber dig sätta dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

Med vänliga hälsningar,
Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, ordförande

Cc Byggnadsnämndens ledamöter

Till Alla

2017-11-18

Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

Till kommunfullmäktiges ledamöter: Sätt dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

2017-11-17

Föreningen Nora Torgs Framtid har sänt en skrivelse tillsammans med ett informationsblad till ledamöterna av Danderyds kommunfullmäktige och kommunens byggnadsnämnd:

Till dig i egenskap av ledamot i Danderyds kommunfullmäktige

Föreningen Nora Torgs Framtid är starkt kritiskt till förslaget till detaljplan för Nora torg och hur det har hanterats av kommunen. Vi bifogar en skrivelse samt ett informationsblad med våra synpunkter.

Vi ber dig sätta dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

Med vänliga hälsningar,
Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, ordförande

Cc Byggnadsnämndens ledamöter

Till Alla
Taggar: Till kommunen Myrna Smitt

2017-11-18

Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

Till kommunfullmäktiges ledamöter: Sätt dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

2017-11-17

Föreningen Nora Torgs Framtid har sänt en skrivelse tillsammans med ett informationsblad till ledamöterna av Danderyds kommunfullmäktige och kommunens byggnadsnämnd:

Till dig i egenskap av ledamot i Danderyds kommunfullmäktige

Föreningen Nora Torgs Framtid är starkt kritiskt till förslaget till detaljplan för Nora torg och hur det har hanterats av kommunen. Vi bifogar en skrivelse samt ett informationsblad med våra synpunkter.

Vi ber dig sätta dig in i denna så avgörande fråga för många i Nora-området. Vi förväntar oss att du sedan tar avstånd från planförslaget och stödjer de boende i området som vill utveckla sitt område i harmoni med befintlig miljö.

Med vänliga hälsningar,
Föreningen Nora Torgs Framtid
Myrna Smitt, ordförande

Cc Byggnadsnämndens ledamöter

Till Alla
Taggar: Till kommunen Myrna Smitt

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.