Nora torgs framtid

2017-11-24

Facebookgrupp om kommunens byggande

Erfarenheterna från Östra Enebyberg har lärt oss att vi måste bevaka kommunens byggplaner för att kunna stoppa dåliga planer i tid. Därför har Facebookgruppen Danderyds Framtid Diskussionsgrupp bildats.

På Danderyds kommuns hemsida finns 39 byggprojekt/detaljplaneförslag. Från incidenten Östra Enebytorg har vi lärt oss att vi inte bara kan tillbakalutat lita på att kommunen skapar det Danderyd vi vill leva i och lämna vidare till kommande generationer. 

Facebook: Danderyds Framtid DiskussionsgruppDärför har jag i samarbete med Danderyds Villaägareförening bildat ytterligare en Facebooksgrupp: Danderyds Framtid Diskussionsgrupp. Om vi som bor i Danderyds kommun samlar oss, så utgör vi en viktig påtryckargrupp, inte minst inför kommande kommunalval.

Gruppen liknar till stor del gruppen Bromsa Östra Enebytorg, men avser frågor som rör hela Danderyds kommun och gärna med ett konstruktivt fokus på hur vi vill att kommunen skall utvecklas.Gruppens mål:

 • att många skall ansluta sig.
 • att många skall säga sin åsikt
 • att acceptansen för alla åsikter skall vara stor

Vi önskar att därigenom:

 • Höja främst bygg, men även trafikfrågorna, i den lokala politiken
 • Skapa samarbete mellan de som kämpar lokalt med ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Stödja de minsta grupperna som kämpar i motvind mot ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Och framförallt: Skapa det Danderyd vi vill lämna vidare till kommande generationer genom konstruktiva förslag

Lars Avellán

Till Alla

2017-11-24

Facebookgrupp om kommunens byggande

Erfarenheterna från Östra Enebyberg har lärt oss att vi måste bevaka kommunens byggplaner för att kunna stoppa dåliga planer i tid. Därför har Facebookgruppen Danderyds Framtid Diskussionsgrupp bildats.

På Danderyds kommuns hemsida finns 39 byggprojekt/detaljplaneförslag. Från incidenten Östra Enebytorg har vi lärt oss att vi inte bara kan tillbakalutat lita på att kommunen skapar det Danderyd vi vill leva i och lämna vidare till kommande generationer. 

Facebook: Danderyds Framtid DiskussionsgruppDärför har jag i samarbete med Danderyds Villaägareförening bildat ytterligare en Facebooksgrupp: Danderyds Framtid Diskussionsgrupp. Om vi som bor i Danderyds kommun samlar oss, så utgör vi en viktig påtryckargrupp, inte minst inför kommande kommunalval.

Gruppen liknar till stor del gruppen Bromsa Östra Enebytorg, men avser frågor som rör hela Danderyds kommun och gärna med ett konstruktivt fokus på hur vi vill att kommunen skall utvecklas.Gruppens mål:

 • att många skall ansluta sig.
 • att många skall säga sin åsikt
 • att acceptansen för alla åsikter skall vara stor

Vi önskar att därigenom:

 • Höja främst bygg, men även trafikfrågorna, i den lokala politiken
 • Skapa samarbete mellan de som kämpar lokalt med ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Stödja de minsta grupperna som kämpar i motvind mot ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Och framförallt: Skapa det Danderyd vi vill lämna vidare till kommande generationer genom konstruktiva förslag

Lars Avellán

Till Alla
Taggar: Lars Avellán Facebook Danderyds Framtid Diskussionsg

2017-11-24

Facebookgrupp om kommunens byggande

Erfarenheterna från Östra Enebyberg har lärt oss att vi måste bevaka kommunens byggplaner för att kunna stoppa dåliga planer i tid. Därför har Facebookgruppen Danderyds Framtid Diskussionsgrupp bildats.

På Danderyds kommuns hemsida finns 39 byggprojekt/detaljplaneförslag. Från incidenten Östra Enebytorg har vi lärt oss att vi inte bara kan tillbakalutat lita på att kommunen skapar det Danderyd vi vill leva i och lämna vidare till kommande generationer. 

Facebook: Danderyds Framtid DiskussionsgruppDärför har jag i samarbete med Danderyds Villaägareförening bildat ytterligare en Facebooksgrupp: Danderyds Framtid Diskussionsgrupp. Om vi som bor i Danderyds kommun samlar oss, så utgör vi en viktig påtryckargrupp, inte minst inför kommande kommunalval.

Gruppen liknar till stor del gruppen Bromsa Östra Enebytorg, men avser frågor som rör hela Danderyds kommun och gärna med ett konstruktivt fokus på hur vi vill att kommunen skall utvecklas.Gruppens mål:

 • att många skall ansluta sig.
 • att många skall säga sin åsikt
 • att acceptansen för alla åsikter skall vara stor

Vi önskar att därigenom:

 • Höja främst bygg, men även trafikfrågorna, i den lokala politiken
 • Skapa samarbete mellan de som kämpar lokalt med ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Stödja de minsta grupperna som kämpar i motvind mot ett olämpligt detaljplaneförslag
 • Och framförallt: Skapa det Danderyd vi vill lämna vidare till kommande generationer genom konstruktiva förslag

Lars Avellán

Till Alla
Taggar: Lars Avellán Facebook Danderyds Framtid Diskussionsg

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.