Nora torgs framtid

2017-12-29

Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?

Sverigeförhandlingen har lämnat sin slutrapport. Vad säger de om vår kommun? Och om hur expansionen norr om oss påverkar trafiken genom vår kommun?

Utredningen säger i stort sätt ingenting om Danderyd. I avsnittet 6 om "Östlig förbindelse" skriver de

För kranskommunerna närmast utanför innerstaden – Solna, Danderyd, Lidingö och Nacka – ökar utsläppen något, vilket beror på de lokalt ökade trafikflödena.

Det är allt!

Här är slutrapporten.

Till Alla

2017-12-29

Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?

Sverigeförhandlingen har lämnat sin slutrapport. Vad säger de om vår kommun? Och om hur expansionen norr om oss påverkar trafiken genom vår kommun?

Utredningen säger i stort sätt ingenting om Danderyd. I avsnittet 6 om "Östlig förbindelse" skriver de

För kranskommunerna närmast utanför innerstaden – Solna, Danderyd, Lidingö och Nacka – ökar utsläppen något, vilket beror på de lokalt ökade trafikflödena.

Det är allt!

Här är slutrapporten.

Till Alla
Inga taggar

2017-12-29

Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?

Sverigeförhandlingen har lämnat sin slutrapport. Vad säger de om vår kommun? Och om hur expansionen norr om oss påverkar trafiken genom vår kommun?

Utredningen säger i stort sätt ingenting om Danderyd. I avsnittet 6 om "Östlig förbindelse" skriver de

För kranskommunerna närmast utanför innerstaden – Solna, Danderyd, Lidingö och Nacka – ökar utsläppen något, vilket beror på de lokalt ökade trafikflödena.

Det är allt!

Här är slutrapporten.

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.