Nora torgs framtid

2018-01-04

Liberalernas bostadspolitik

Liberalerna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Moderaterna och Kristdemokraterna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Liberalerna har inte publicerat några bostadspolitiska ståndpunkter för Danderyd på sin hemsida.

Danderyds Nyheter: Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag (2017-04-03)

Bengt Sylvan (L)
Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Studentbostäder är en eftersläpning av mindre bra bostadspolitik i Danderyd. Men med Liberalerna nu i majoritet, så planeras det nu ca 250 studentbostäder. Vi ser också över andra former av boende för unga. Wonderbox är ett sådant exempel.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Det finns olika bostadsköer, som jag rekommenderar att man tidigt anmäler sig till. Vidare tror jag att det är nyttigt att få se andra platser på denna jord och därmed förstå hur bra det är att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Ett kommunalt bostadsbolag ger kommunen en större flexibilitet att ordna bostäder för ex. bostadssociala ändamål. Därför är jag för att man har ett eget bostadsbolag.

Länkar

Till Alla

2018-01-04

Liberalernas bostadspolitik

Liberalerna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Moderaterna och Kristdemokraterna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Liberalerna har inte publicerat några bostadspolitiska ståndpunkter för Danderyd på sin hemsida.

Danderyds Nyheter: Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag (2017-04-03)

Bengt Sylvan (L)
Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Studentbostäder är en eftersläpning av mindre bra bostadspolitik i Danderyd. Men med Liberalerna nu i majoritet, så planeras det nu ca 250 studentbostäder. Vi ser också över andra former av boende för unga. Wonderbox är ett sådant exempel.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Det finns olika bostadsköer, som jag rekommenderar att man tidigt anmäler sig till. Vidare tror jag att det är nyttigt att få se andra platser på denna jord och därmed förstå hur bra det är att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Ett kommunalt bostadsbolag ger kommunen en större flexibilitet att ordna bostäder för ex. bostadssociala ändamål. Därför är jag för att man har ett eget bostadsbolag.

Länkar

Till Alla
Inga taggar

2018-01-04

Liberalernas bostadspolitik

Liberalerna ingick ett avtal för åren 2014-2018 med Moderaterna och Kristdemokraterna om bl.a. bostadspolitiken kallat Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus (pdf).

Liberalerna har inte publicerat några bostadspolitiska ståndpunkter för Danderyd på sin hemsida.

Danderyds Nyheter: Bostadsfrågan i Danderyd: 4 av 7 politiker vill ha kommunalt bostadsbolag (2017-04-03)

Bengt Sylvan (L)
Hur ska unga i Danderyd kunna bo kvar i kommunen?

Studentbostäder är en eftersläpning av mindre bra bostadspolitik i Danderyd. Men med Liberalerna nu i majoritet, så planeras det nu ca 250 studentbostäder. Vi ser också över andra former av boende för unga. Wonderbox är ett sådant exempel.

Vilket tips skulle du ge till unga som vill flytta hemifrån?

Det finns olika bostadsköer, som jag rekommenderar att man tidigt anmäler sig till. Vidare tror jag att det är nyttigt att få se andra platser på denna jord och därmed förstå hur bra det är att bo i Danderyd.

Vad anser du om ett kommunalt bostadsbolag?

Ett kommunalt bostadsbolag ger kommunen en större flexibilitet att ordna bostäder för ex. bostadssociala ändamål. Därför är jag för att man har ett eget bostadsbolag.

Länkar

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.