Nora torgs framtid

2018-01-13

Sverigedemokraternas bostadspolitik

"Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. Vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare"

"Danderyd är en unik plats som innehåller många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar. Vi anser därför att Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. I den mån nybyggnation sker, så måste man gå försiktigt och betänksamt fram för att bevara Danderyds karaktär som villastad. Vi bygger för Danderyd och vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare."

Länkar

Till Alla

2018-01-13

Sverigedemokraternas bostadspolitik

"Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. Vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare"

"Danderyd är en unik plats som innehåller många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar. Vi anser därför att Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. I den mån nybyggnation sker, så måste man gå försiktigt och betänksamt fram för att bevara Danderyds karaktär som villastad. Vi bygger för Danderyd och vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare."

Länkar

Till Alla
Taggar: Sverigedemokraterna

2018-01-13

Sverigedemokraternas bostadspolitik

"Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. Vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare"

"Danderyd är en unik plats som innehåller många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar. Vi anser därför att Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. I den mån nybyggnation sker, så måste man gå försiktigt och betänksamt fram för att bevara Danderyds karaktär som villastad. Vi bygger för Danderyd och vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare."

Länkar

Till Alla
Taggar: Sverigedemokraterna

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.