Nora torgs framtid

2017-02-28

Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

{1;Översiktsplanen 2013-2030.JPG;H} Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030 (148 sidor)

Danderyds nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 3 april 2006. Kommunen tog under 2013 fram ett förslag till ny översiktsplan, Danderyd 2030. Under perioden 2 september - 25 november 2013 pågick ett samråd där bland annat kommuninvånare kunde ge synpunkter på förslaget.

Trots att det i  plan- och bygglagen anges att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan  har planen som omfattar 2013-2030 inte fastställts.

Det är påfallande hur lite Västra Danderyd uppmärksammas i förhållande till Djursholm och Stocksund. I tredje kapitlet står det dock 

Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera bebyggelsekärnor grundade på privata initiativ. Utbyggnaden av den tidigare lantbruksmarken i Västra Danderyd tog fart när tomtförsäljningen i Nora trädgårdsstad inleddes 1926. Västra Danderyd med Klingsta, Kevinge och Nora är den sist utbyggda kommundelen i Danderyd och innehåller bland annat representativ funktionalistisk arkitektur från 1930-talet

Nora torg berörs på ett ställe i det 148-sidiga dokumentet:

Utöver nämnda utvecklingsområden finns mindre områden som kan bli aktuella för byggnation. Dessa får prövas från fall till fall, främst genom framtagande av detaljplaner. Exempel på sådana områden är Nora torg i västra Danderyd där det i dagsläget diskuteras om en omvandling/förtätning

{1;Befolkningstäthet.JPG;H;249}I planförslaget noterar man att Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Det framgår också tydligt av uppgifterna från SCB.


Till Alla

2017-02-28

Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

{1;Översiktsplanen 2013-2030.JPG;H} Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030 (148 sidor)

Danderyds nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 3 april 2006. Kommunen tog under 2013 fram ett förslag till ny översiktsplan, Danderyd 2030. Under perioden 2 september - 25 november 2013 pågick ett samråd där bland annat kommuninvånare kunde ge synpunkter på förslaget.

Trots att det i  plan- och bygglagen anges att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan  har planen som omfattar 2013-2030 inte fastställts.

Det är påfallande hur lite Västra Danderyd uppmärksammas i förhållande till Djursholm och Stocksund. I tredje kapitlet står det dock 

Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera bebyggelsekärnor grundade på privata initiativ. Utbyggnaden av den tidigare lantbruksmarken i Västra Danderyd tog fart när tomtförsäljningen i Nora trädgårdsstad inleddes 1926. Västra Danderyd med Klingsta, Kevinge och Nora är den sist utbyggda kommundelen i Danderyd och innehåller bland annat representativ funktionalistisk arkitektur från 1930-talet

Nora torg berörs på ett ställe i det 148-sidiga dokumentet:

Utöver nämnda utvecklingsområden finns mindre områden som kan bli aktuella för byggnation. Dessa får prövas från fall till fall, främst genom framtagande av detaljplaner. Exempel på sådana områden är Nora torg i västra Danderyd där det i dagsläget diskuteras om en omvandling/förtätning

{1;Befolkningstäthet.JPG;H;249}I planförslaget noterar man att Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Det framgår också tydligt av uppgifterna från SCB.


Till Alla
Inga taggar

2017-02-28

Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

{1;Översiktsplanen 2013-2030.JPG;H} Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030 (148 sidor)

Danderyds nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 3 april 2006. Kommunen tog under 2013 fram ett förslag till ny översiktsplan, Danderyd 2030. Under perioden 2 september - 25 november 2013 pågick ett samråd där bland annat kommuninvånare kunde ge synpunkter på förslaget.

Trots att det i  plan- och bygglagen anges att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan  har planen som omfattar 2013-2030 inte fastställts.

Det är påfallande hur lite Västra Danderyd uppmärksammas i förhållande till Djursholm och Stocksund. I tredje kapitlet står det dock 

Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera bebyggelsekärnor grundade på privata initiativ. Utbyggnaden av den tidigare lantbruksmarken i Västra Danderyd tog fart när tomtförsäljningen i Nora trädgårdsstad inleddes 1926. Västra Danderyd med Klingsta, Kevinge och Nora är den sist utbyggda kommundelen i Danderyd och innehåller bland annat representativ funktionalistisk arkitektur från 1930-talet

Nora torg berörs på ett ställe i det 148-sidiga dokumentet:

Utöver nämnda utvecklingsområden finns mindre områden som kan bli aktuella för byggnation. Dessa får prövas från fall till fall, främst genom framtagande av detaljplaner. Exempel på sådana områden är Nora torg i västra Danderyd där det i dagsläget diskuteras om en omvandling/förtätning

{1;Befolkningstäthet.JPG;H;249}I planförslaget noterar man att Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner. Det framgår också tydligt av uppgifterna från SCB.


Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.