Nora torgs framtid

2018-02-17

Man ska inte förtäta Danderyd

Han har startat Facebookgrupper mot kommunens byggplaner. Enebybergsbon Lars Avellan menar att Danderyd till mångt och mycket är färdigbyggt.

Lars Avellán är uppvuxen i Djursholm och bor sedan 1990 i Enebyberg. När han fick nys om kommunens planer på hur man skulle exploatera östra Eneby torg fick han ett uppvaknande.

När kommunen presenterade förslaget så tänkte jag bara "det här får inte ske". Vi bor i ett villasamhälle, inte i ett höghusområde, säger han.

De första planerna rörde omkring 425 nya bostäder i östra Eneby torg, ett förslag som idag inte längre existerar.

Danderyds Nyheter 15 feb 2018

Till Alla

2018-02-17

Man ska inte förtäta Danderyd

Han har startat Facebookgrupper mot kommunens byggplaner. Enebybergsbon Lars Avellan menar att Danderyd till mångt och mycket är färdigbyggt.

Lars Avellán är uppvuxen i Djursholm och bor sedan 1990 i Enebyberg. När han fick nys om kommunens planer på hur man skulle exploatera östra Eneby torg fick han ett uppvaknande.

När kommunen presenterade förslaget så tänkte jag bara "det här får inte ske". Vi bor i ett villasamhälle, inte i ett höghusområde, säger han.

De första planerna rörde omkring 425 nya bostäder i östra Eneby torg, ett förslag som idag inte längre existerar.

Danderyds Nyheter 15 feb 2018

Till Alla
Inga taggar

2018-02-17

Man ska inte förtäta Danderyd

Han har startat Facebookgrupper mot kommunens byggplaner. Enebybergsbon Lars Avellan menar att Danderyd till mångt och mycket är färdigbyggt.

Lars Avellán är uppvuxen i Djursholm och bor sedan 1990 i Enebyberg. När han fick nys om kommunens planer på hur man skulle exploatera östra Eneby torg fick han ett uppvaknande.

När kommunen presenterade förslaget så tänkte jag bara "det här får inte ske". Vi bor i ett villasamhälle, inte i ett höghusområde, säger han.

De första planerna rörde omkring 425 nya bostäder i östra Eneby torg, ett förslag som idag inte längre existerar.

Danderyds Nyheter 15 feb 2018

Till Alla
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.