Nora torgs framtid

2018-03-10

Årsmöte den 20 mars

Styrelsen hade 15 möten. 137 medlemmar. Kommunens öppna hus 15 maj 2017. Stort medlemsmöte den 30 maj 2017. Yttrande över kommunens förslag lämnades 20 juni. Ytterligare 77 remissvar lämnades.

Kallelse till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tid: Tisdagen den 20 mars kl 19.00-20.30

Lokal: Smedjan i Kvarnparken

 

Diskussion

 • Nytt förslag från kommunen. Föreningens åtgärder.

 • Kommer kommunen med ett granskningsförslag - sista steget före slutligt beslut?

 • Varför blir det så ofta fel i kommunens byggplaner?

 • Kommer ett nytt förslag från kommunen bryta mot lagen?

 • Håller kommunen fast vid höga hus runt Hornet/Nora torg 2 och utefter Noragårdsvägen?

 • Flyttas vägen? Och blir det extra våningsplan på husen vid torget?

 • Vill kommunen fortfarande ha underjordisk garage som sänker grundvattennivån så att många hus spricker

 • Vad kommer Wåhlin göra med sina hus?

 • Kommer E18 grävas ned?

 • Det blir snabbt fler bostäder norr om oss. Det leder till ökad trafik genom vår kommun. Vad bör vi göra?

 • Vad händer inom partierna?

 • Vad planerar Villaägarföreningen?

 • Hur bör vi agera i valet?

Besök www.noratorg.se och läs bl.a. föreningens remissvar på kommunens senaste förslag "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun".

Årsmöte - förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

 3. Årsberättelse

 4. Revisors yttrande

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 6. Val av styrelse och revisor

 7. Föreningens ekonomi; förslag om frivillig avgift/bidrag

 8. Övrigt

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller föreslå annan kandidat bör kontakta Myrna Smitt 0709-548779.

Välkomna, till ett kort och viktigt möte om kommande steg i planeringen för ett bra Nora och Nora Torg!

För ytterligare uppdatering se vår websida www.noratorg.se

 

Styrelsen

PS Nora Torgsgruppen anses bland våra styrande politiker inte höras tillräckligt i opinionen! Därför måste vi synas mer. Skicka gärna ett brev till byggnadsnämnden inför mötet den 14 mars med protest mot planen för Nora Torg. Maildresser till Byggnadsnämndens ledamöter finns i det medlemsbrev som gick ut 21 februari. Eller skriv till plan@danderyd.se

Skriv, ring eller kontakta på annat sätt - för det är nu de gäller!!

 

Till Alla

2018-03-10

Årsmöte den 20 mars

Styrelsen hade 15 möten. 137 medlemmar. Kommunens öppna hus 15 maj 2017. Stort medlemsmöte den 30 maj 2017. Yttrande över kommunens förslag lämnades 20 juni. Ytterligare 77 remissvar lämnades.

Kallelse till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tid: Tisdagen den 20 mars kl 19.00-20.30

Lokal: Smedjan i Kvarnparken

 

Diskussion

 • Nytt förslag från kommunen. Föreningens åtgärder.

 • Kommer kommunen med ett granskningsförslag - sista steget före slutligt beslut?

 • Varför blir det så ofta fel i kommunens byggplaner?

 • Kommer ett nytt förslag från kommunen bryta mot lagen?

 • Håller kommunen fast vid höga hus runt Hornet/Nora torg 2 och utefter Noragårdsvägen?

 • Flyttas vägen? Och blir det extra våningsplan på husen vid torget?

 • Vill kommunen fortfarande ha underjordisk garage som sänker grundvattennivån så att många hus spricker

 • Vad kommer Wåhlin göra med sina hus?

 • Kommer E18 grävas ned?

 • Det blir snabbt fler bostäder norr om oss. Det leder till ökad trafik genom vår kommun. Vad bör vi göra?

 • Vad händer inom partierna?

 • Vad planerar Villaägarföreningen?

 • Hur bör vi agera i valet?

Besök www.noratorg.se och läs bl.a. föreningens remissvar på kommunens senaste förslag "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun".

Årsmöte - förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

 3. Årsberättelse

 4. Revisors yttrande

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 6. Val av styrelse och revisor

 7. Föreningens ekonomi; förslag om frivillig avgift/bidrag

 8. Övrigt

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller föreslå annan kandidat bör kontakta Myrna Smitt 0709-548779.

Välkomna, till ett kort och viktigt möte om kommande steg i planeringen för ett bra Nora och Nora Torg!

För ytterligare uppdatering se vår websida www.noratorg.se

 

Styrelsen

PS Nora Torgsgruppen anses bland våra styrande politiker inte höras tillräckligt i opinionen! Därför måste vi synas mer. Skicka gärna ett brev till byggnadsnämnden inför mötet den 14 mars med protest mot planen för Nora Torg. Maildresser till Byggnadsnämndens ledamöter finns i det medlemsbrev som gick ut 21 februari. Eller skriv till plan@danderyd.se

Skriv, ring eller kontakta på annat sätt - för det är nu de gäller!!

 

Till Alla
Taggar: Årsmöte Föreningen Nora Torgs framtid

2018-03-10

Årsmöte den 20 mars

Styrelsen hade 15 möten. 137 medlemmar. Kommunens öppna hus 15 maj 2017. Stort medlemsmöte den 30 maj 2017. Yttrande över kommunens förslag lämnades 20 juni. Ytterligare 77 remissvar lämnades.

Kallelse till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tid: Tisdagen den 20 mars kl 19.00-20.30

Lokal: Smedjan i Kvarnparken

 

Diskussion

 • Nytt förslag från kommunen. Föreningens åtgärder.

 • Kommer kommunen med ett granskningsförslag - sista steget före slutligt beslut?

 • Varför blir det så ofta fel i kommunens byggplaner?

 • Kommer ett nytt förslag från kommunen bryta mot lagen?

 • Håller kommunen fast vid höga hus runt Hornet/Nora torg 2 och utefter Noragårdsvägen?

 • Flyttas vägen? Och blir det extra våningsplan på husen vid torget?

 • Vill kommunen fortfarande ha underjordisk garage som sänker grundvattennivån så att många hus spricker

 • Vad kommer Wåhlin göra med sina hus?

 • Kommer E18 grävas ned?

 • Det blir snabbt fler bostäder norr om oss. Det leder till ökad trafik genom vår kommun. Vad bör vi göra?

 • Vad händer inom partierna?

 • Vad planerar Villaägarföreningen?

 • Hur bör vi agera i valet?

Besök www.noratorg.se och läs bl.a. föreningens remissvar på kommunens senaste förslag "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun".

Årsmöte - förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

 3. Årsberättelse

 4. Revisors yttrande

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 6. Val av styrelse och revisor

 7. Föreningens ekonomi; förslag om frivillig avgift/bidrag

 8. Övrigt

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller föreslå annan kandidat bör kontakta Myrna Smitt 0709-548779.

Välkomna, till ett kort och viktigt möte om kommande steg i planeringen för ett bra Nora och Nora Torg!

För ytterligare uppdatering se vår websida www.noratorg.se

 

Styrelsen

PS Nora Torgsgruppen anses bland våra styrande politiker inte höras tillräckligt i opinionen! Därför måste vi synas mer. Skicka gärna ett brev till byggnadsnämnden inför mötet den 14 mars med protest mot planen för Nora Torg. Maildresser till Byggnadsnämndens ledamöter finns i det medlemsbrev som gick ut 21 februari. Eller skriv till plan@danderyd.se

Skriv, ring eller kontakta på annat sätt - för det är nu de gäller!!

 

Till Alla
Taggar: Årsmöte Föreningen Nora Torgs framtid

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.