Nora torgs framtid

2018-03-19

Danderyd statistik

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022

Prognosen redovisas för kommunen i sin helhet samt för de fyra delområdena
Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Prognosens antagande om
bostadsbyggande kommer från Danderyds kommun. Kontaktperson vid kom-
munen är Joakim Nygren, e-post joakim.Nygren@danderyd.se.

Troligen från 2012. Finns det någon senare.

Kommunprognoser Befolkningsprognos 2016–2025/50 - RUFS
Kommunerna i Stockholms län

Kommun År 2015    2016     2017    2018    2019    2020     2021    2022    2023     2024   2025
Danderyd  32 421 32 534 32 632 32 598 32 991 33 749 33 856 34 069 34 289 34 517 34 738

Antalet 80-åringar ökar stark från 200 år 2015 till 350 år 2015. 

Kommunprognoser Befolkningsprognos 2017–2026/50 - RUFS

 

 

Till Alla

2018-03-19

Danderyd statistik

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022

Prognosen redovisas för kommunen i sin helhet samt för de fyra delområdena
Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Prognosens antagande om
bostadsbyggande kommer från Danderyds kommun. Kontaktperson vid kom-
munen är Joakim Nygren, e-post joakim.Nygren@danderyd.se.

Troligen från 2012. Finns det någon senare.

Kommunprognoser Befolkningsprognos 2016–2025/50 - RUFS
Kommunerna i Stockholms län

Kommun År 2015    2016     2017    2018    2019    2020     2021    2022    2023     2024   2025
Danderyd  32 421 32 534 32 632 32 598 32 991 33 749 33 856 34 069 34 289 34 517 34 738

Antalet 80-åringar ökar stark från 200 år 2015 till 350 år 2015. 

Kommunprognoser Befolkningsprognos 2017–2026/50 - RUFS

 

 

Till Alla
Taggar: RUFS

2018-03-19

Danderyd statistik

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022

Prognosen redovisas för kommunen i sin helhet samt för de fyra delområdena
Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Prognosens antagande om
bostadsbyggande kommer från Danderyds kommun. Kontaktperson vid kom-
munen är Joakim Nygren, e-post joakim.Nygren@danderyd.se.

Troligen från 2012. Finns det någon senare.

Kommunprognoser Befolkningsprognos 2016–2025/50 - RUFS
Kommunerna i Stockholms län

Kommun År 2015    2016     2017    2018    2019    2020     2021    2022    2023     2024   2025
Danderyd  32 421 32 534 32 632 32 598 32 991 33 749 33 856 34 069 34 289 34 517 34 738

Antalet 80-åringar ökar stark från 200 år 2015 till 350 år 2015. 

Kommunprognoser Befolkningsprognos 2017–2026/50 - RUFS

 

 

Till Alla
Taggar: RUFS

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.