Nora torgs framtid

2017-02-03

Synpunkter på program gällande Nora Torg

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås.

Synpunkter på program för ny detaljplan för Nora Torg (Anne-Marie o Hans Iwan Bratt, Marja och Örjan Bruzaeus

Vi är mycket oroade över det programförslag för Nora Torg som kommunen presenterat. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller ca 130 meter därifrån, inser vi att området kommer att påverkas starkt negativt. 

Exploateringen alldeles för kraftig

Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada områdets karaktär av villaområde vilket framhålls i gällande översiktsplan. De föreslagna husen är alldeles för höga och för många.

Ett motiv för den kraftiga exploateringen är att utveckla området som ett lokalt centrum. Detta motiv är inte relevant eftersom Mörby centrum finns i närheten och dessutom ska byggas ut, boende i vårt område dessutom handlar i ICA-butiken på Edsviksvägen och Myran på Mörbyleden. Livsmedelsbutiken i Rinkeby avvecklades till slut efter flera omstarter på grund av för få kunder. Det finns inte underlag för ens en mindre livsmedelsbutik i det området trots höghusbebyggelse, vilket kontakter med de större kedjorna skulle visa. Inte ens den föreslagna utbyggnaden av Nora Torg skulle ge underlag för ökad handel eller andra verksamheter där.

Ökad trafik

Ett genomförande av förslaget skulle innebära väsentligt mer trafik i området runt torget. Vi bor på Hästhagsvägen som är en smal gata utan trottoarer. Trafiken är omfattande dels beroende på hämtning och lämning av barn till Nora Herrgårds förskola morgon och eftermiddag och dels för att Hästhagsvägen tyvärr är en vanlig bilväg för boende runt Noraberget. Det är många gående på Hästhagsvägen, föräldrar och barn på väg till och från förskolan och områdets skolbarn. Risken för olyckor är uppenbar. Trafiken borde i stället ledas till Noragårdsvägen som är bredare och har trottoarer på båda sidor. Programmets förslag på parkeringsplatser på Noragårdvägen är helt oacceptabelt då det bl.a. ytterligare skulle öka trafiken på närliggande smågator.

För få parkeringsplatser

Planförslaget har få parkeringsplatser i förhållande till antalet boende och verksamheter, vilket kommer att leda till parkering på de smala villavägarna. Parkeringen vid Nora Herrgård och Kulturskolan är redan idag tidvis kaotisk.

Övriga synpunkter

Det förslag som presenterats förbiser en rad uppenbara problem, varav flera tas upp i Tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Det gäller bl.a. vatten- och avloppsfrågor, risker för översvämning, avfallshantering m.m. Farhågor finns att förändringar i vattenflödet påverkar närliggande bergvärmeanläggningar.

Nytt programförslag bör tas fram

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås. Opinionen i området är upprörd och det är uppenbart att många kommer att gör allt som går för att stoppa nuvarande plan. Ett nytt programförslag bör tas fram.

Vi hänvisar för övrigt till synpunkter från föreningen Nora Torg med omgivning.

Danderyd 2015-02-07

Med vänlig hälsning

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, 182 39 Danderyd

Marja och Örjan Bruzaeus, Hästhagsvägen 3, 182 39 Danderyd

 

(Avsändningsdatum oklar)

Till Alla

2017-02-03

Synpunkter på program gällande Nora Torg

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås.

Synpunkter på program för ny detaljplan för Nora Torg (Anne-Marie o Hans Iwan Bratt, Marja och Örjan Bruzaeus

Vi är mycket oroade över det programförslag för Nora Torg som kommunen presenterat. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller ca 130 meter därifrån, inser vi att området kommer att påverkas starkt negativt. 

Exploateringen alldeles för kraftig

Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada områdets karaktär av villaområde vilket framhålls i gällande översiktsplan. De föreslagna husen är alldeles för höga och för många.

Ett motiv för den kraftiga exploateringen är att utveckla området som ett lokalt centrum. Detta motiv är inte relevant eftersom Mörby centrum finns i närheten och dessutom ska byggas ut, boende i vårt område dessutom handlar i ICA-butiken på Edsviksvägen och Myran på Mörbyleden. Livsmedelsbutiken i Rinkeby avvecklades till slut efter flera omstarter på grund av för få kunder. Det finns inte underlag för ens en mindre livsmedelsbutik i det området trots höghusbebyggelse, vilket kontakter med de större kedjorna skulle visa. Inte ens den föreslagna utbyggnaden av Nora Torg skulle ge underlag för ökad handel eller andra verksamheter där.

Ökad trafik

Ett genomförande av förslaget skulle innebära väsentligt mer trafik i området runt torget. Vi bor på Hästhagsvägen som är en smal gata utan trottoarer. Trafiken är omfattande dels beroende på hämtning och lämning av barn till Nora Herrgårds förskola morgon och eftermiddag och dels för att Hästhagsvägen tyvärr är en vanlig bilväg för boende runt Noraberget. Det är många gående på Hästhagsvägen, föräldrar och barn på väg till och från förskolan och områdets skolbarn. Risken för olyckor är uppenbar. Trafiken borde i stället ledas till Noragårdsvägen som är bredare och har trottoarer på båda sidor. Programmets förslag på parkeringsplatser på Noragårdvägen är helt oacceptabelt då det bl.a. ytterligare skulle öka trafiken på närliggande smågator.

För få parkeringsplatser

Planförslaget har få parkeringsplatser i förhållande till antalet boende och verksamheter, vilket kommer att leda till parkering på de smala villavägarna. Parkeringen vid Nora Herrgård och Kulturskolan är redan idag tidvis kaotisk.

Övriga synpunkter

Det förslag som presenterats förbiser en rad uppenbara problem, varav flera tas upp i Tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Det gäller bl.a. vatten- och avloppsfrågor, risker för översvämning, avfallshantering m.m. Farhågor finns att förändringar i vattenflödet påverkar närliggande bergvärmeanläggningar.

Nytt programförslag bör tas fram

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås. Opinionen i området är upprörd och det är uppenbart att många kommer att gör allt som går för att stoppa nuvarande plan. Ett nytt programförslag bör tas fram.

Vi hänvisar för övrigt till synpunkter från föreningen Nora Torg med omgivning.

Danderyd 2015-02-07

Med vänlig hälsning

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, 182 39 Danderyd

Marja och Örjan Bruzaeus, Hästhagsvägen 3, 182 39 Danderyd

 

(Avsändningsdatum oklar)

Till Alla
Taggar: Bratt Bruzaeus

2017-02-03

Synpunkter på program gällande Nora Torg

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås.

Synpunkter på program för ny detaljplan för Nora Torg (Anne-Marie o Hans Iwan Bratt, Marja och Örjan Bruzaeus

Vi är mycket oroade över det programförslag för Nora Torg som kommunen presenterat. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller ca 130 meter därifrån, inser vi att området kommer att påverkas starkt negativt. 

Exploateringen alldeles för kraftig

Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada områdets karaktär av villaområde vilket framhålls i gällande översiktsplan. De föreslagna husen är alldeles för höga och för många.

Ett motiv för den kraftiga exploateringen är att utveckla området som ett lokalt centrum. Detta motiv är inte relevant eftersom Mörby centrum finns i närheten och dessutom ska byggas ut, boende i vårt område dessutom handlar i ICA-butiken på Edsviksvägen och Myran på Mörbyleden. Livsmedelsbutiken i Rinkeby avvecklades till slut efter flera omstarter på grund av för få kunder. Det finns inte underlag för ens en mindre livsmedelsbutik i det området trots höghusbebyggelse, vilket kontakter med de större kedjorna skulle visa. Inte ens den föreslagna utbyggnaden av Nora Torg skulle ge underlag för ökad handel eller andra verksamheter där.

Ökad trafik

Ett genomförande av förslaget skulle innebära väsentligt mer trafik i området runt torget. Vi bor på Hästhagsvägen som är en smal gata utan trottoarer. Trafiken är omfattande dels beroende på hämtning och lämning av barn till Nora Herrgårds förskola morgon och eftermiddag och dels för att Hästhagsvägen tyvärr är en vanlig bilväg för boende runt Noraberget. Det är många gående på Hästhagsvägen, föräldrar och barn på väg till och från förskolan och områdets skolbarn. Risken för olyckor är uppenbar. Trafiken borde i stället ledas till Noragårdsvägen som är bredare och har trottoarer på båda sidor. Programmets förslag på parkeringsplatser på Noragårdvägen är helt oacceptabelt då det bl.a. ytterligare skulle öka trafiken på närliggande smågator.

För få parkeringsplatser

Planförslaget har få parkeringsplatser i förhållande till antalet boende och verksamheter, vilket kommer att leda till parkering på de smala villavägarna. Parkeringen vid Nora Herrgård och Kulturskolan är redan idag tidvis kaotisk.

Övriga synpunkter

Det förslag som presenterats förbiser en rad uppenbara problem, varav flera tas upp i Tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Det gäller bl.a. vatten- och avloppsfrågor, risker för översvämning, avfallshantering m.m. Farhågor finns att förändringar i vattenflödet påverkar närliggande bergvärmeanläggningar.

Nytt programförslag bör tas fram

Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör bidra även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås. Opinionen i området är upprörd och det är uppenbart att många kommer att gör allt som går för att stoppa nuvarande plan. Ett nytt programförslag bör tas fram.

Vi hänvisar för övrigt till synpunkter från föreningen Nora Torg med omgivning.

Danderyd 2015-02-07

Med vänlig hälsning

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, 182 39 Danderyd

Marja och Örjan Bruzaeus, Hästhagsvägen 3, 182 39 Danderyd

 

(Avsändningsdatum oklar)

Till Alla
Taggar: Bratt Bruzaeus

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.