Nora torgs framtid

2017-01-01

Hornet

Bostadsrättsföreningen Hornet står i centrum i konflikten med kommunen. Det är de boende i Nora torg 2 som drabbas allra hårdast.

Till Alla

2017-01-01

Hornet

Bostadsrättsföreningen Hornet står i centrum i konflikten med kommunen. Det är de boende i Nora torg 2 som drabbas allra hårdast.

Till Alla
Taggar: Hornet

2017-01-01

Hornet

Bostadsrättsföreningen Hornet står i centrum i konflikten med kommunen. Det är de boende i Nora torg 2 som drabbas allra hårdast.

Till Alla
Taggar: Hornet

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.