Nora torgs framtid

2018-04-21

Medlemsbrev 21/4

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid,

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. Nu har vi att förhålla oss till den 16 maj, som är nästa datum för Byggnadsnämnden att sammanträda. Vi måste alla påminna våra politiker om att vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Nora Torgsprojektet innebär mycket mera än att klämma ut mesta möjliga ur en parkeringsplats och omkringliggande kommunala grönyta. Här finns en möjlighet att skapa en grön korridor i Noragårdsvägen från Danderydsvallen och uppemot kyrkan. Detta skulle gynna det gröna samband som Noraån ger möjlighet till. Med måttfulla åtgärder kan Nora Torg bli en tillgång i Nora Trädgårdsstad och i Danderyds villastad.  Vi är många som kan bidra till en positiv utveckling istället för byggandet av en hög mur framför befintliga hus.

Vår föreningsstämma den 20 mars beslutade om en frivillig medlemsavgift om 100 kr per år för att täcka framförallt tryckkostnader. Inbetalning kan göras genom:  

  1. swisch till kassörens telefon nr +46707 623 157
  2. kuvert med slant till kassören Lennart Dahlborg, Nora Torg 19
  3. överföring till FNTF kto i Handelsbanken, 6102 527 645 621

För samtliga sätt gäller att ange namn på den som betalar in!

Tack på förhand och trevlig helg, Myrna

Myrna Smitt

Nora Torg 33

SE 182 34 Danderyd

Sweden

ph+46 8 7559180

mob+46 709 548 779

Till Alla

2018-04-21

Medlemsbrev 21/4

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid,

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. Nu har vi att förhålla oss till den 16 maj, som är nästa datum för Byggnadsnämnden att sammanträda. Vi måste alla påminna våra politiker om att vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Nora Torgsprojektet innebär mycket mera än att klämma ut mesta möjliga ur en parkeringsplats och omkringliggande kommunala grönyta. Här finns en möjlighet att skapa en grön korridor i Noragårdsvägen från Danderydsvallen och uppemot kyrkan. Detta skulle gynna det gröna samband som Noraån ger möjlighet till. Med måttfulla åtgärder kan Nora Torg bli en tillgång i Nora Trädgårdsstad och i Danderyds villastad.  Vi är många som kan bidra till en positiv utveckling istället för byggandet av en hög mur framför befintliga hus.

Vår föreningsstämma den 20 mars beslutade om en frivillig medlemsavgift om 100 kr per år för att täcka framförallt tryckkostnader. Inbetalning kan göras genom:  

  1. swisch till kassörens telefon nr +46707 623 157
  2. kuvert med slant till kassören Lennart Dahlborg, Nora Torg 19
  3. överföring till FNTF kto i Handelsbanken, 6102 527 645 621

För samtliga sätt gäller att ange namn på den som betalar in!

Tack på förhand och trevlig helg, Myrna

Myrna Smitt

Nora Torg 33

SE 182 34 Danderyd

Sweden

ph+46 8 7559180

mob+46 709 548 779

Till Alla
Taggar: Frivillig medlemsavgift Byggnadsnämnden Medlemsbrev

2018-04-21

Medlemsbrev 21/4

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Medlemmar i Föreningen Nora Torgs Framtid,

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. Nu har vi att förhålla oss till den 16 maj, som är nästa datum för Byggnadsnämnden att sammanträda. Vi måste alla påminna våra politiker om att vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Nora Torgsprojektet innebär mycket mera än att klämma ut mesta möjliga ur en parkeringsplats och omkringliggande kommunala grönyta. Här finns en möjlighet att skapa en grön korridor i Noragårdsvägen från Danderydsvallen och uppemot kyrkan. Detta skulle gynna det gröna samband som Noraån ger möjlighet till. Med måttfulla åtgärder kan Nora Torg bli en tillgång i Nora Trädgårdsstad och i Danderyds villastad.  Vi är många som kan bidra till en positiv utveckling istället för byggandet av en hög mur framför befintliga hus.

Vår föreningsstämma den 20 mars beslutade om en frivillig medlemsavgift om 100 kr per år för att täcka framförallt tryckkostnader. Inbetalning kan göras genom:  

  1. swisch till kassörens telefon nr +46707 623 157
  2. kuvert med slant till kassören Lennart Dahlborg, Nora Torg 19
  3. överföring till FNTF kto i Handelsbanken, 6102 527 645 621

För samtliga sätt gäller att ange namn på den som betalar in!

Tack på förhand och trevlig helg, Myrna

Myrna Smitt

Nora Torg 33

SE 182 34 Danderyd

Sweden

ph+46 8 7559180

mob+46 709 548 779

Till Alla
Taggar: Frivillig medlemsavgift Byggnadsnämnden Medlemsbrev

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.