Nora torgs framtid

2018-06-13

Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

Föreningen Nora Torgs Framtid, www.noratorgs.se har erfarit att man i Byggnadsnämnden avser att den 29 augusti besluta om ett granskningsförslag för detaljplan Nora Torg, se liggande samrådsförslag https://www.danderyd.se/nyanoratorg

Vår uppfattning är att det behöver byggas bostäder i Danderyd och att den skräpiga parkeringstomten Danderyd 3:3 behöver åtgärdas.

Med stöd av tidigare yttrande om det presenterade planförslaget kräver vi fortfarande ett omtag i processen där vår medverkan är en av förutsättningarna.

Vi har med exemplet Nora Torg också kommit att diskutera och ifrågasätta kommunens process och organisation för kommunens utbyggnad. Vi bifogar därför ett förslag till en förändrad planprocess samt vårt uttalande från föreningens årsmöte tidigare under våren.

Med vänliga hälsningar,

Myrna Smitt

Ordförande i Föreningen Nora Torgs Framtid

Till Alla

2018-06-13

Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

Föreningen Nora Torgs Framtid, www.noratorgs.se har erfarit att man i Byggnadsnämnden avser att den 29 augusti besluta om ett granskningsförslag för detaljplan Nora Torg, se liggande samrådsförslag https://www.danderyd.se/nyanoratorg

Vår uppfattning är att det behöver byggas bostäder i Danderyd och att den skräpiga parkeringstomten Danderyd 3:3 behöver åtgärdas.

Med stöd av tidigare yttrande om det presenterade planförslaget kräver vi fortfarande ett omtag i processen där vår medverkan är en av förutsättningarna.

Vi har med exemplet Nora Torg också kommit att diskutera och ifrågasätta kommunens process och organisation för kommunens utbyggnad. Vi bifogar därför ett förslag till en förändrad planprocess samt vårt uttalande från föreningens årsmöte tidigare under våren.

Med vänliga hälsningar,

Myrna Smitt

Ordförande i Föreningen Nora Torgs Framtid

Till Alla
Taggar: Till Byggnadsnämnden

2018-06-13

Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

Föreningen Nora Torgs Framtid, www.noratorgs.se har erfarit att man i Byggnadsnämnden avser att den 29 augusti besluta om ett granskningsförslag för detaljplan Nora Torg, se liggande samrådsförslag https://www.danderyd.se/nyanoratorg

Vår uppfattning är att det behöver byggas bostäder i Danderyd och att den skräpiga parkeringstomten Danderyd 3:3 behöver åtgärdas.

Med stöd av tidigare yttrande om det presenterade planförslaget kräver vi fortfarande ett omtag i processen där vår medverkan är en av förutsättningarna.

Vi har med exemplet Nora Torg också kommit att diskutera och ifrågasätta kommunens process och organisation för kommunens utbyggnad. Vi bifogar därför ett förslag till en förändrad planprocess samt vårt uttalande från föreningens årsmöte tidigare under våren.

Med vänliga hälsningar,

Myrna Smitt

Ordförande i Föreningen Nora Torgs Framtid

Till Alla
Taggar: Till Byggnadsnämnden

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.