Nora torgs framtid

2018-08-07

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får tre val 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna?

Till dig som kandiderar till kommunfullmäktige i Danderyd

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg

Föreningen Nora Torgs Framtid (FNTF), se www.noratorg.se, är enig med kommunens styrande politiker om att Danderyd behöver bygga bostäder.

FNTF är inte enig med kommunens styrande om hur dessa bostäder föreslås utformade! Planen för Nora Torg har tagits fram av koalitionen M-L-KD. Nya Nora Torg

Oppositionspartierna C-S-MP-SD samt enskilda företrädare för koalitionen har tagit avstånd från planen och stöttat FNTF i kraven på ett omtag i processen. KD har numera deklarerat att man stödjer Trädgårdsstaden och tar avstånd från befintlig Nora Torgsplan.

M och L arbetar dock vidare med sista steget i planprocessen, och kommer att lägga fram ett granskningsförslag för Byggnadsnämnden den 29 augusti (10 dagar före valet).

För att vägleda medlemmarna i Föreningen Nora Torgs Framtid inför valet önskar vi därför av dig som är på plats 1-10 på listor för kommunfullmäktige att få besked om din inställning till utbyggnaden av Nora Torg.

Hur är din inställning till det lagda förslaget och hur kommer du, om du blir vald att agera i fullmäktige?
1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ
2. Stödjer helt nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ
3. Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna? Svara JA eller NEJ

OSA senast den 20 augusti 2018 till Föreningen Nora Torgs Framtids ordförande,
myrna.smitt@telia.com eller sms:a 0709-548779 eller med vanlig post till Myrna Smitt, Nora Torg 33, 182 34 Danderyd. Svara med namn och svarsalternativ på frågorna 1-3.

Tack för din medverkan!
Styrelsen för FNTF

Till Alla

2018-08-07

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får tre val 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna?

Till dig som kandiderar till kommunfullmäktige i Danderyd

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg

Föreningen Nora Torgs Framtid (FNTF), se www.noratorg.se, är enig med kommunens styrande politiker om att Danderyd behöver bygga bostäder.

FNTF är inte enig med kommunens styrande om hur dessa bostäder föreslås utformade! Planen för Nora Torg har tagits fram av koalitionen M-L-KD. Nya Nora Torg

Oppositionspartierna C-S-MP-SD samt enskilda företrädare för koalitionen har tagit avstånd från planen och stöttat FNTF i kraven på ett omtag i processen. KD har numera deklarerat att man stödjer Trädgårdsstaden och tar avstånd från befintlig Nora Torgsplan.

M och L arbetar dock vidare med sista steget i planprocessen, och kommer att lägga fram ett granskningsförslag för Byggnadsnämnden den 29 augusti (10 dagar före valet).

För att vägleda medlemmarna i Föreningen Nora Torgs Framtid inför valet önskar vi därför av dig som är på plats 1-10 på listor för kommunfullmäktige att få besked om din inställning till utbyggnaden av Nora Torg.

Hur är din inställning till det lagda förslaget och hur kommer du, om du blir vald att agera i fullmäktige?
1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ
2. Stödjer helt nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ
3. Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna? Svara JA eller NEJ

OSA senast den 20 augusti 2018 till Föreningen Nora Torgs Framtids ordförande,
myrna.smitt@telia.com eller sms:a 0709-548779 eller med vanlig post till Myrna Smitt, Nora Torg 33, 182 34 Danderyd. Svara med namn och svarsalternativ på frågorna 1-3.

Tack för din medverkan!
Styrelsen för FNTF

Till Alla
Taggar: Nora torg Enkät

2018-08-07

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får tre val 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna?

Till dig som kandiderar till kommunfullmäktige i Danderyd

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg

Föreningen Nora Torgs Framtid (FNTF), se www.noratorg.se, är enig med kommunens styrande politiker om att Danderyd behöver bygga bostäder.

FNTF är inte enig med kommunens styrande om hur dessa bostäder föreslås utformade! Planen för Nora Torg har tagits fram av koalitionen M-L-KD. Nya Nora Torg

Oppositionspartierna C-S-MP-SD samt enskilda företrädare för koalitionen har tagit avstånd från planen och stöttat FNTF i kraven på ett omtag i processen. KD har numera deklarerat att man stödjer Trädgårdsstaden och tar avstånd från befintlig Nora Torgsplan.

M och L arbetar dock vidare med sista steget i planprocessen, och kommer att lägga fram ett granskningsförslag för Byggnadsnämnden den 29 augusti (10 dagar före valet).

För att vägleda medlemmarna i Föreningen Nora Torgs Framtid inför valet önskar vi därför av dig som är på plats 1-10 på listor för kommunfullmäktige att få besked om din inställning till utbyggnaden av Nora Torg.

Hur är din inställning till det lagda förslaget och hur kommer du, om du blir vald att agera i fullmäktige?
1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ
2. Stödjer helt nuvarande förslag? Svara JA eller NEJ
3. Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna? Svara JA eller NEJ

OSA senast den 20 augusti 2018 till Föreningen Nora Torgs Framtids ordförande,
myrna.smitt@telia.com eller sms:a 0709-548779 eller med vanlig post till Myrna Smitt, Nora Torg 33, 182 34 Danderyd. Svara med namn och svarsalternativ på frågorna 1-3.

Tack för din medverkan!
Styrelsen för FNTF

Till Alla
Taggar: Nora torg Enkät

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.