Nora torgs framtid

2018-08-22

Miljöprogram

Vad säger kommunens miljöprogram om nya byggen?

Ett reviderat Miljöprogram med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Kommunfullmäktige gav i beslutet även uppdrag till nämnderna att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.

Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling med generationsmålet i fokus, att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generations möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet är att Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

 

Till Alla

2018-08-22

Miljöprogram

Vad säger kommunens miljöprogram om nya byggen?

Ett reviderat Miljöprogram med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Kommunfullmäktige gav i beslutet även uppdrag till nämnderna att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.

Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling med generationsmålet i fokus, att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generations möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet är att Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

 

Till Alla
Taggar: Miljö Kommunfullmäktige

2018-08-22

Miljöprogram

Vad säger kommunens miljöprogram om nya byggen?

Ett reviderat Miljöprogram med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Kommunfullmäktige gav i beslutet även uppdrag till nämnderna att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.

Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling med generationsmålet i fokus, att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generations möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet är att Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

 

Till Alla
Taggar: Miljö Kommunfullmäktige

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.