Nora torgs framtid

2018-08-28

Ledande politikers svar på enkäten

Enkäten ger mycket tydligt besked. 35 politiker stöder Noratorgborna. 13 går emot (M och hälften av L). 65% svarade.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid gick den 3 augusti ut med en enkät till de tio främsta kandidaterna på valsedlarna för de partier som ställer upp i fullmäktigevalet i kommunen. Att vi nöjt oss med topp-10 beror på att våra resurser inte sträcker sig längre.  

Tre frågor ställdes till kandidaten om inställningen till planerad bebyggelse. Se kommunens information om planeringen för Nora Torg. Enkäten finns på websidan.

Med tillfredsställelse noterar vi att svarsfrekvensen totalt är 65%. Detta tolkar vi som ett stort engagemang i frågan. Också ett icke svar säger något.

Den viktigaste frågan för FNTF är fråga 3 om hur kandidaten ställer sig till ett omtag i planeringen, tillsammans med de boende.  Dvs, vilka kandidater, om de blir valda, kommer att stödja ett omtag. 3/4 av de svarande stödjer ett omtag tillsammans med de boende i området. Detta ser vi som en vägvisare för den fortsatta hanteringen av planfrågan för Nora Torg.

Sammanställningen nedan kan vara en utgångspunkt för ditt val i september. Fråga om Nora Torg i valstugorna och när du träffar de olika kandidaterna. Låt frågan om planeringen av vår närmiljö väga tungt när du röstar. Kommunens planmonopol innebär också ansvar!

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
7 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Centerpartiet
9 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Kristdemokraterna
7 har svarat och 6 stödjer ett omtag.

Liberalerna
Nr 1 på kandidatlistan har svarat i följebrev ang planläget. Inget stöd för omtag kan utläsas i följebrevet.6 har svarat och 3 stödjer ett omtag.

Miljöpartiet
5 har svarat och 4 stödjer ett omtag.

Moderaterna
Nr 1 på kandidatlistan har svarat för samtliga 10 kandidater i följebrev ang planläget. Inget stöd för ett omtag kan utläsas i brevet.

Sverigedemokraterna
6 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Vänsterpartiet
4 har fått enkäten, ingen har svarat

Till Alla

2018-08-28

Ledande politikers svar på enkäten

Enkäten ger mycket tydligt besked. 35 politiker stöder Noratorgborna. 13 går emot (M och hälften av L). 65% svarade.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid gick den 3 augusti ut med en enkät till de tio främsta kandidaterna på valsedlarna för de partier som ställer upp i fullmäktigevalet i kommunen. Att vi nöjt oss med topp-10 beror på att våra resurser inte sträcker sig längre.  

Tre frågor ställdes till kandidaten om inställningen till planerad bebyggelse. Se kommunens information om planeringen för Nora Torg. Enkäten finns på websidan.

Med tillfredsställelse noterar vi att svarsfrekvensen totalt är 65%. Detta tolkar vi som ett stort engagemang i frågan. Också ett icke svar säger något.

Den viktigaste frågan för FNTF är fråga 3 om hur kandidaten ställer sig till ett omtag i planeringen, tillsammans med de boende.  Dvs, vilka kandidater, om de blir valda, kommer att stödja ett omtag. 3/4 av de svarande stödjer ett omtag tillsammans med de boende i området. Detta ser vi som en vägvisare för den fortsatta hanteringen av planfrågan för Nora Torg.

Sammanställningen nedan kan vara en utgångspunkt för ditt val i september. Fråga om Nora Torg i valstugorna och när du träffar de olika kandidaterna. Låt frågan om planeringen av vår närmiljö väga tungt när du röstar. Kommunens planmonopol innebär också ansvar!

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
7 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Centerpartiet
9 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Kristdemokraterna
7 har svarat och 6 stödjer ett omtag.

Liberalerna
Nr 1 på kandidatlistan har svarat i följebrev ang planläget. Inget stöd för omtag kan utläsas i följebrevet.6 har svarat och 3 stödjer ett omtag.

Miljöpartiet
5 har svarat och 4 stödjer ett omtag.

Moderaterna
Nr 1 på kandidatlistan har svarat för samtliga 10 kandidater i följebrev ang planläget. Inget stöd för ett omtag kan utläsas i brevet.

Sverigedemokraterna
6 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Vänsterpartiet
4 har fått enkäten, ingen har svarat

Till Alla
Taggar: Enkät

2018-08-28

Ledande politikers svar på enkäten

Enkäten ger mycket tydligt besked. 35 politiker stöder Noratorgborna. 13 går emot (M och hälften av L). 65% svarade.

Styrelsen för Nora Torgs Framtid gick den 3 augusti ut med en enkät till de tio främsta kandidaterna på valsedlarna för de partier som ställer upp i fullmäktigevalet i kommunen. Att vi nöjt oss med topp-10 beror på att våra resurser inte sträcker sig längre.  

Tre frågor ställdes till kandidaten om inställningen till planerad bebyggelse. Se kommunens information om planeringen för Nora Torg. Enkäten finns på websidan.

Med tillfredsställelse noterar vi att svarsfrekvensen totalt är 65%. Detta tolkar vi som ett stort engagemang i frågan. Också ett icke svar säger något.

Den viktigaste frågan för FNTF är fråga 3 om hur kandidaten ställer sig till ett omtag i planeringen, tillsammans med de boende.  Dvs, vilka kandidater, om de blir valda, kommer att stödja ett omtag. 3/4 av de svarande stödjer ett omtag tillsammans med de boende i området. Detta ser vi som en vägvisare för den fortsatta hanteringen av planfrågan för Nora Torg.

Sammanställningen nedan kan vara en utgångspunkt för ditt val i september. Fråga om Nora Torg i valstugorna och när du träffar de olika kandidaterna. Låt frågan om planeringen av vår närmiljö väga tungt när du röstar. Kommunens planmonopol innebär också ansvar!

Arbetarpartiet Socialdemokraterna
7 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Centerpartiet
9 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Kristdemokraterna
7 har svarat och 6 stödjer ett omtag.

Liberalerna
Nr 1 på kandidatlistan har svarat i följebrev ang planläget. Inget stöd för omtag kan utläsas i följebrevet.6 har svarat och 3 stödjer ett omtag.

Miljöpartiet
5 har svarat och 4 stödjer ett omtag.

Moderaterna
Nr 1 på kandidatlistan har svarat för samtliga 10 kandidater i följebrev ang planläget. Inget stöd för ett omtag kan utläsas i brevet.

Sverigedemokraterna
6 har svarat och samtliga stödjer ett omtag.

Vänsterpartiet
4 har fått enkäten, ingen har svarat

Till Alla
Taggar: Enkät

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.