Nora torgs framtid

2018-09-01

Valet gäller höga hus eller småhus

Inför valet sprider vi en affisch om det viktiga val vi i Nora har att göra. Valet står mellan partier som vill bygga höga hus utefter Noragårdsvägen och vid infarten till torget och partier som vill freda villaområdenas karaktär. Fråga var ditt parti står innan du lägger din röst.

Vi kräver att kommunen avbryter den pågående planeringen av höga hus mitt bland villorna runt Nora torg. Planeringen måste starta om och då i samarbete med oss som bor i området.

Svaren på vår enkät till fullmäktigekandidater i årets val visar att alla partier förutom M och L stöder vårt krav.

PÅVERKA PLANERINGEN AV DIN NÄRMILJÖ  
RÖSTA I VALET FÖR DET NORA TORG DU VILL HA!       

Föreningen Nora Torgs Framtid

www.noratorg.se         

Till Alla

2018-09-01

Valet gäller höga hus eller småhus

Inför valet sprider vi en affisch om det viktiga val vi i Nora har att göra. Valet står mellan partier som vill bygga höga hus utefter Noragårdsvägen och vid infarten till torget och partier som vill freda villaområdenas karaktär. Fråga var ditt parti står innan du lägger din röst.

Vi kräver att kommunen avbryter den pågående planeringen av höga hus mitt bland villorna runt Nora torg. Planeringen måste starta om och då i samarbete med oss som bor i området.

Svaren på vår enkät till fullmäktigekandidater i årets val visar att alla partier förutom M och L stöder vårt krav.

PÅVERKA PLANERINGEN AV DIN NÄRMILJÖ  
RÖSTA I VALET FÖR DET NORA TORG DU VILL HA!       

Föreningen Nora Torgs Framtid

www.noratorg.se         

Till Alla
Taggar: Affisch Valet Flygblad

2018-09-01

Valet gäller höga hus eller småhus

Inför valet sprider vi en affisch om det viktiga val vi i Nora har att göra. Valet står mellan partier som vill bygga höga hus utefter Noragårdsvägen och vid infarten till torget och partier som vill freda villaområdenas karaktär. Fråga var ditt parti står innan du lägger din röst.

Vi kräver att kommunen avbryter den pågående planeringen av höga hus mitt bland villorna runt Nora torg. Planeringen måste starta om och då i samarbete med oss som bor i området.

Svaren på vår enkät till fullmäktigekandidater i årets val visar att alla partier förutom M och L stöder vårt krav.

PÅVERKA PLANERINGEN AV DIN NÄRMILJÖ  
RÖSTA I VALET FÖR DET NORA TORG DU VILL HA!       

Föreningen Nora Torgs Framtid

www.noratorg.se         

Till Alla
Taggar: Affisch Valet Flygblad

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.