Nora torgs framtid

2018-10-23

Danderyds miljöprogram

Kommunens miljöprogram har fem fokusområden. Behovet av god boendemiljö uppmärksammas inte speciellt förutom att bullret ska minskar.

Miljöprogram för Danderyds kommun 2016 - 2020 (pdf)

Värdegrund
Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling med generationsmålet i fokus. Generationsmålet innebär att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Kommunen ska vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö och en god hälsa för invånarna.

Syfte med miljöprogram
Syftet med miljöprogrammet för Danderyds kommun är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Det visar vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Danderyds kommuns miljöprogram ska vara styrande för alla verksamheter som finansieras av kommunen och underlätta miljöarbetet för dem som bor och verkar i kommunen. Miljöprogrammet är det övergripande styrdokumentet för hållbarhetsarbetet i kommunen där det viktigaste från övriga styrdokument finns samlat.

Kommunens övergripande mål

Miljöprogrammet utgår från Sveriges miljökvalitetsmål, från frågorna som ingår i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen samt från kommunens övergripande mål inom miljöområdet som är:

Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogrammet är indelat i fem områden som täcker in 15 av de nationella miljökvalitetsmålen och de 6 prioriterade regionala målen. Kopplat till miljöprogrammet finns en handlingsplan där mål, uppdrag och förslag till åtgärder/aktiviteter finns samlade.

Till Alla

2018-10-23

Danderyds miljöprogram

Kommunens miljöprogram har fem fokusområden. Behovet av god boendemiljö uppmärksammas inte speciellt förutom att bullret ska minskar.

Miljöprogram för Danderyds kommun 2016 - 2020 (pdf)

Värdegrund
Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling med generationsmålet i fokus. Generationsmålet innebär att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Kommunen ska vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö och en god hälsa för invånarna.

Syfte med miljöprogram
Syftet med miljöprogrammet för Danderyds kommun är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Det visar vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Danderyds kommuns miljöprogram ska vara styrande för alla verksamheter som finansieras av kommunen och underlätta miljöarbetet för dem som bor och verkar i kommunen. Miljöprogrammet är det övergripande styrdokumentet för hållbarhetsarbetet i kommunen där det viktigaste från övriga styrdokument finns samlat.

Kommunens övergripande mål

Miljöprogrammet utgår från Sveriges miljökvalitetsmål, från frågorna som ingår i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen samt från kommunens övergripande mål inom miljöområdet som är:

Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogrammet är indelat i fem områden som täcker in 15 av de nationella miljökvalitetsmålen och de 6 prioriterade regionala målen. Kopplat till miljöprogrammet finns en handlingsplan där mål, uppdrag och förslag till åtgärder/aktiviteter finns samlade.

Till Alla
Taggar: Miljö

2018-10-23

Danderyds miljöprogram

Kommunens miljöprogram har fem fokusområden. Behovet av god boendemiljö uppmärksammas inte speciellt förutom att bullret ska minskar.

Miljöprogram för Danderyds kommun 2016 - 2020 (pdf)

Värdegrund
Danderyds kommun ska främja en långsiktigt hållbar utveckling med generationsmålet i fokus. Generationsmålet innebär att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Kommunen ska vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö och en god hälsa för invånarna.

Syfte med miljöprogram
Syftet med miljöprogrammet för Danderyds kommun är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Det visar vad vi ska göra på lokal nivå för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Danderyds kommuns miljöprogram ska vara styrande för alla verksamheter som finansieras av kommunen och underlätta miljöarbetet för dem som bor och verkar i kommunen. Miljöprogrammet är det övergripande styrdokumentet för hållbarhetsarbetet i kommunen där det viktigaste från övriga styrdokument finns samlat.

Kommunens övergripande mål

Miljöprogrammet utgår från Sveriges miljökvalitetsmål, från frågorna som ingår i de nationella och regionala miljökvalitetsmålen samt från kommunens övergripande mål inom miljöområdet som är:

Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogrammet är indelat i fem områden som täcker in 15 av de nationella miljökvalitetsmålen och de 6 prioriterade regionala målen. Kopplat till miljöprogrammet finns en handlingsplan där mål, uppdrag och förslag till åtgärder/aktiviteter finns samlade.

Till Alla
Taggar: Miljö

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.