Nora torgs framtid

2018-10-26

Projektering av byggen vid Nora torg

Kommunen tar fram ett stort antal sk projekteringspm i samband med byggprojekt och annat.

Det är tyvärr svårt att hitta intressanta projekteringspm via kommunens webb. Det går bättre med hjälp av Google. Denna sökning "projektering-PM danderyd "nora torg"" ger 525 dokument gällande Nora torg.

Till Alla

2018-10-26

Projektering av byggen vid Nora torg

Kommunen tar fram ett stort antal sk projekteringspm i samband med byggprojekt och annat.

Det är tyvärr svårt att hitta intressanta projekteringspm via kommunens webb. Det går bättre med hjälp av Google. Denna sökning "projektering-PM danderyd "nora torg"" ger 525 dokument gällande Nora torg.

Till Alla
Taggar: Googling Projektering

2018-10-26

Projektering av byggen vid Nora torg

Kommunen tar fram ett stort antal sk projekteringspm i samband med byggprojekt och annat.

Det är tyvärr svårt att hitta intressanta projekteringspm via kommunens webb. Det går bättre med hjälp av Google. Denna sökning "projektering-PM danderyd "nora torg"" ger 525 dokument gällande Nora torg.

Till Alla
Taggar: Googling Projektering

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.