Nora torgs framtid

2016-02-04

Oroade över programförslag för Nora Torg

Fam Bratt skriver till ledande liberaler om sin oro över kommunens planförslag.

Till 

magnus@stenflo.se,
maarit.nordmark@lrec.se,
smd.stahl@telia.com,
margareta.sandell@tele2.se
wallinlarsgunnar@gmail.com
bengt.sylvan@danderyd.se

Vi skriver till dig för att vi är mycket oroade över det programförslag för Nora Torg som kommunen presenterats. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller 130 meter därifrån, inser vi att vi kommer att påverkas starkt negativt. 
 
Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada karaktären av  villaområde som framhålls i gällande översiktsplan. Den föreslagna husen är alldeles för höga och för många.
 
Ett motiv för den kraftiga exploateringen är att utveckla området till ett lokalt centrum. Boende vid torget och dess närområde handlar i Mörby Centrum och i ICA-butiken på Edsviksvägen och Myran. Livsmedelsbutiken i Rinkeby avvecklades till slut efter flera omstarter pga för lite kunder. Det inte underlag för ens en mindre livsmedelsbutik i området, trots fler boende, vilket kontakter med de större kedjorna skulle visa.
 
Ett genomförande av programförslaget skulle innebära väsentligt mer trafik i området runt torget. Vi bor på Hästhagsvägen som är en smal gata utan trottoarer. Trafiken är omfattande dels beroende på hämtning och lämning av barn till Nora Herrgårds förskola morgon och eftermiddag och dels för att Hästhagsvägen tyvärr är en vanlig väg för boende runt Noraberget. Det är många gående på Hästhagsvägen, föräldrar och barn på väg till och från förskolan och områdets skolbarn. Risken för olyckor är uppenbar.
 
Planförslaget har få parkeringsplatser i förhållande till antalet boende och verksamheter, vilket kommer att leda till parkering på de smala villavägarna. Parkeringen vid Nora Herrgård och Kulturskolan är redan idag tidvis kaotisk.
 
Det förslag som presenterats förbiser en rad uppenbara problem, varav flera tas upp i Tekniska kontorets utlåtande. Farhågor finns att förändringar i vattenflödet påverkar närliggande bergvärmeanläggningar.
 
Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör göra vad som går även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås. Opinionen i området är upprörd och det är uppenbart att många kommer att gör allt som går för att stoppa nuvarande plan. 
 
Vi hänvisar för övrigt till synpunkter från föreningen Nora Torg med omgivning.
 
Bästa hälsningar
Anne-Marie och Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2, 18239 Danderyd
Till Alla

2016-02-04

Oroade över programförslag för Nora Torg

Fam Bratt skriver till ledande liberaler om sin oro över kommunens planförslag.

Till 

magnus@stenflo.se,
maarit.nordmark@lrec.se,
smd.stahl@telia.com,
margareta.sandell@tele2.se
wallinlarsgunnar@gmail.com
bengt.sylvan@danderyd.se

Vi skriver till dig för att vi är mycket oroade över det programförslag för Nora Torg som kommunen presenterats. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller 130 meter därifrån, inser vi att vi kommer att påverkas starkt negativt. 
 
Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada karaktären av  villaområde som framhålls i gällande översiktsplan. Den föreslagna husen är alldeles för höga och för många.
 
Ett motiv för den kraftiga exploateringen är att utveckla området till ett lokalt centrum. Boende vid torget och dess närområde handlar i Mörby Centrum och i ICA-butiken på Edsviksvägen och Myran. Livsmedelsbutiken i Rinkeby avvecklades till slut efter flera omstarter pga för lite kunder. Det inte underlag för ens en mindre livsmedelsbutik i området, trots fler boende, vilket kontakter med de större kedjorna skulle visa.
 
Ett genomförande av programförslaget skulle innebära väsentligt mer trafik i området runt torget. Vi bor på Hästhagsvägen som är en smal gata utan trottoarer. Trafiken är omfattande dels beroende på hämtning och lämning av barn till Nora Herrgårds förskola morgon och eftermiddag och dels för att Hästhagsvägen tyvärr är en vanlig väg för boende runt Noraberget. Det är många gående på Hästhagsvägen, föräldrar och barn på väg till och från förskolan och områdets skolbarn. Risken för olyckor är uppenbar.
 
Planförslaget har få parkeringsplatser i förhållande till antalet boende och verksamheter, vilket kommer att leda till parkering på de smala villavägarna. Parkeringen vid Nora Herrgård och Kulturskolan är redan idag tidvis kaotisk.
 
Det förslag som presenterats förbiser en rad uppenbara problem, varav flera tas upp i Tekniska kontorets utlåtande. Farhågor finns att förändringar i vattenflödet påverkar närliggande bergvärmeanläggningar.
 
Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör göra vad som går även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås. Opinionen i området är upprörd och det är uppenbart att många kommer att gör allt som går för att stoppa nuvarande plan. 
 
Vi hänvisar för övrigt till synpunkter från föreningen Nora Torg med omgivning.
 
Bästa hälsningar
Anne-Marie och Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2, 18239 Danderyd
Till Alla
Taggar: Liberalerna Anne-Marie Bratt Hans Iwan Bratt Programförslag

2016-02-04

Oroade över programförslag för Nora Torg

Fam Bratt skriver till ledande liberaler om sin oro över kommunens planförslag.

Till 

magnus@stenflo.se,
maarit.nordmark@lrec.se,
smd.stahl@telia.com,
margareta.sandell@tele2.se
wallinlarsgunnar@gmail.com
bengt.sylvan@danderyd.se

Vi skriver till dig för att vi är mycket oroade över det programförslag för Nora Torg som kommunen presenterats. Även om vi inte bor direkt vid torget utan ett kvarter eller 130 meter därifrån, inser vi att vi kommer att påverkas starkt negativt. 
 
Vi anser att exploateringen är alldeles för kraftig och kommer att skada karaktären av  villaområde som framhålls i gällande översiktsplan. Den föreslagna husen är alldeles för höga och för många.
 
Ett motiv för den kraftiga exploateringen är att utveckla området till ett lokalt centrum. Boende vid torget och dess närområde handlar i Mörby Centrum och i ICA-butiken på Edsviksvägen och Myran. Livsmedelsbutiken i Rinkeby avvecklades till slut efter flera omstarter pga för lite kunder. Det inte underlag för ens en mindre livsmedelsbutik i området, trots fler boende, vilket kontakter med de större kedjorna skulle visa.
 
Ett genomförande av programförslaget skulle innebära väsentligt mer trafik i området runt torget. Vi bor på Hästhagsvägen som är en smal gata utan trottoarer. Trafiken är omfattande dels beroende på hämtning och lämning av barn till Nora Herrgårds förskola morgon och eftermiddag och dels för att Hästhagsvägen tyvärr är en vanlig väg för boende runt Noraberget. Det är många gående på Hästhagsvägen, föräldrar och barn på väg till och från förskolan och områdets skolbarn. Risken för olyckor är uppenbar.
 
Planförslaget har få parkeringsplatser i förhållande till antalet boende och verksamheter, vilket kommer att leda till parkering på de smala villavägarna. Parkeringen vid Nora Herrgård och Kulturskolan är redan idag tidvis kaotisk.
 
Det förslag som presenterats förbiser en rad uppenbara problem, varav flera tas upp i Tekniska kontorets utlåtande. Farhågor finns att förändringar i vattenflödet påverkar närliggande bergvärmeanläggningar.
 
Vi tycker givetvis att Danderyd bör bygga nytt. Bostadsbristen är svår och Danderyd bör göra vad som går även om kommunens yta är liten. Men Nora Torg är uppenbart olämplig för en så omfattande nybyggnation som föreslås. Opinionen i området är upprörd och det är uppenbart att många kommer att gör allt som går för att stoppa nuvarande plan. 
 
Vi hänvisar för övrigt till synpunkter från föreningen Nora Torg med omgivning.
 
Bästa hälsningar
Anne-Marie och Hans Iwan Bratt
Hästhagsvägen 2, 18239 Danderyd
Till Alla
Taggar: Liberalerna Anne-Marie Bratt Hans Iwan Bratt Programförslag

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.