Nora torgs framtid

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo äger den parkeringsplats vid Nora torg som ligger bakom busshållplatsen.

Enligt alla bolag hade Nora Bo Ab en omsättning på 0 kr 2017 och har gått med förlust åren 2013-2017. F-skatt är inte registrerad. Moms inte registrerad.

Soliditeten är 28% (svenska företag har i genomsnitt 43% soliditet). 

Soliditet = (Eget kapital + 78 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Nora Bo har ett systerföretag Nora T kb som äger centrumhuset Nora torg 5. Detta företag har en omsättning på mellan 1500-2999 tkr beräkning på redovisad moms 2017.

I kommanditbolag (kb) har en eller flera aktieägare obegränsat ansvar (alltså inte bara insatt kapital). Dessa aktieägare kallas för komplementär. Kb redovisar ingen omsättning då inkomsten fördelas till delägarna.

Komplementär i Nora T är Asphome AB. Företaget saknar omsättning. Företaget har sex dotterbolag:

Till Alla

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo äger den parkeringsplats vid Nora torg som ligger bakom busshållplatsen.

Enligt alla bolag hade Nora Bo Ab en omsättning på 0 kr 2017 och har gått med förlust åren 2013-2017. F-skatt är inte registrerad. Moms inte registrerad.

Soliditeten är 28% (svenska företag har i genomsnitt 43% soliditet). 

Soliditet = (Eget kapital + 78 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Nora Bo har ett systerföretag Nora T kb som äger centrumhuset Nora torg 5. Detta företag har en omsättning på mellan 1500-2999 tkr beräkning på redovisad moms 2017.

I kommanditbolag (kb) har en eller flera aktieägare obegränsat ansvar (alltså inte bara insatt kapital). Dessa aktieägare kallas för komplementär. Kb redovisar ingen omsättning då inkomsten fördelas till delägarna.

Komplementär i Nora T är Asphome AB. Företaget saknar omsättning. Företaget har sex dotterbolag:

Till Alla
Taggar: Nora Bo Nora T

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo äger den parkeringsplats vid Nora torg som ligger bakom busshållplatsen.

Enligt alla bolag hade Nora Bo Ab en omsättning på 0 kr 2017 och har gått med förlust åren 2013-2017. F-skatt är inte registrerad. Moms inte registrerad.

Soliditeten är 28% (svenska företag har i genomsnitt 43% soliditet). 

Soliditet = (Eget kapital + 78 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Nora Bo har ett systerföretag Nora T kb som äger centrumhuset Nora torg 5. Detta företag har en omsättning på mellan 1500-2999 tkr beräkning på redovisad moms 2017.

I kommanditbolag (kb) har en eller flera aktieägare obegränsat ansvar (alltså inte bara insatt kapital). Dessa aktieägare kallas för komplementär. Kb redovisar ingen omsättning då inkomsten fördelas till delägarna.

Komplementär i Nora T är Asphome AB. Företaget saknar omsättning. Företaget har sex dotterbolag:

Till Alla
Taggar: Nora Bo Nora T

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.